Dzień Edukacji Narodowej w magistracie

584

Tradycyjna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się we wrotek (17 października) w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Spotkanie było okazją, by nagrodzić nauczycieli i dyrektorów szkół.

Coroczne spotkania w gronie m.in. pracowników placówek oświatowo-wychowawczych, władz samorządowych, przedstawicieli kuratorium wrosły już na stałe do tradycji tomaszowskiej oświaty. W atmosferę świętowania zgromadzonych gości wprowadził recital przygotowany przez duet skrzypcowo – wiolonczelowy. W roli głównej wystąpiły Natalia i Maria Mierzwa.

Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymała Wacława Bąk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków. Nagrodą Łódzkiego Kuratora Oświaty zostali wyróżnieni: Agnieszka Sawicka – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków, Piotr Jedyk – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 oraz Agnieszka Bieniek – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 11 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 7.

Nagrody prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego Marcina Witko otrzymali:

Lp Imię i nazwisko nagrodzonego nauczyciela Stanowisko / nauczany przedmiot Nazwa placówki
1 Jolanta Gawłowska wicedyrektor Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1
2 Renata Sawińska matematyka Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2
3 Agnieszka Oleszek edukacja wczesnoszkolna Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2
4 Bogusława Szymczak wicedyrektor Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3
5 Urszula Seredyn doradca metodyczny/religia Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3
6 Renata Kozdęba edukacja wczesnoszkolna Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3
7 Monika Pełka język polski Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3
8 Stanisława Wąchała dyrektor Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4
9 Ewa Służewska edukacja wczesnoszkolna
i przedszkolna
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4
10 Barbara Sęk edukacja wczesnoszkolna Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4
11 Jolanta Kieraś wicedyrektor Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4
12 Dorota  Klimczak wychowanie przedszkolne Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6
13 Marzena Niewiadomska fizyka i chemia Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 7
14 Dorota Wieczorek pedagog szkolny, wiedza
o społeczeństwie
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8
15 Małgorzata Markiewicz pedagog Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9
16 Mirosława Tomczyk dyrektor Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 10
17 Marzena Zwolska muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 10
18 Katarzyna Konewka logopeda Szkoła Podstawowa nr 10
im. Tomaszowskich Olimpijczyków
19 Jolanta Szafrańska bibliotekarz Szkoła Podstawowa nr 10
im. Tomaszowskich Olimpijczyków
20 Liliana Kamińska informatyka Szkoła Podstawowa nr 10
im. Tomaszowskich Olimpijczyków
21 Zofia Dziubińska kierownik świetlicy szkolnej Szkoła Podstawowa nr 10
im. Tomaszowskich Olimpijczyków