Ćwiczenia ewakuacyjne w Gimnazjum Nr 3 im. J. Piłsudskiego

766

18 października 2017 r. w  naszej szkole odbyły się ćwiczenia ewakuacyjne. Według zaplanowanego scenariusza podczas wykonywania doświadczeń zapaliły się odczynniki w pracowni chemicznej. Pani Małgorzata Majda nie mogąc samodzielnie ugasić pożaru wyprowadziła dzieci z klasy i powiadomiła o zdarzeniu Panią Dyrektor, która poleciła ogłoszenie ewakuacji szkoły. O godzinie 13.00 zabrzmiał sygnał do ewakuacji. Wszyscy uczniowie pod opieka nauczycieli sprawnie opuszczali szkołę gdy pani sekretarz zadzwoniła pod nr 998 z informacją o zdarzeniu. Już 4 minuty po ogłoszeniu alarmu 8 pracowników obsługi i administracji, 16 nauczycieli wraz z 276 uczniami odliczyło się na miejscu zbiórki ewakuacyjnej. Tu Piotr Kaniewski przypomniał prawidłowe zasady sprawnej ewakuacji, a Pani Dyrektor Mirosława Tomczyk podziękowała wszystkim za jej sprawne i bezpieczne przeprowadzenie. Już o godzinie 13.12 wszyscy wrócili do swoich zajęć.

Źródło: Gimnazjum nr 3