Podsumowanie konkursu „Eko-pocztówka”

247

Miejskie Centrum Kultury było organizatorem kolejnej edycji konkursu plastycznego „Eko-pocztówka”. Uroczyste podsumowanie odbyło się 23 października w filii MOK. Konkurs skierowany był do uczniów tomaszowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Łącznie wpłynęło 135 prac w trzech kategoriach wiekowych. Komisja artystyczna nagrodziła 31 osób. Galę rozdania nagród uświetnił występ Marcela Iwanickiego.

Celem konkursu było:

– przetworzenie obserwowanej przyrody (poprzez różnorodność i pełną dowolność technik),

– pokazanie urokliwych zakątków, zjawisk przyrodniczych, pomników przyrody, współistnienia architektury z przyrodą, różnorodności ukształtowania terenu, bogactwa świata roślin i zwierząt

– pobudzenie aktywności twórczej uczestników

– uwrażliwienie na odbiór środowiska naturalnego w zakresie estetycznym i ekologicznym

– rozwijanie umiejętności obserwacji środowiska

– wyzwalanie i utrwalanie potrzeby życia ekologicznego

Źródło: MCK