Zbiórka… telefonów komórkowych

877

Fundacja Nasza Ziemia serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w zbiórce telefonów komórkowych w ramach programu Zielona Stopa Filantropa. Urządzenia można przynieść do Urzędu Miasta do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (II piętro pok. 46) w terminie od 30 października do 15 grudnia.

Jest to projekt mający na celu zwiększenie efektywności energetycznych placówek, służących dzieciom min. poprzez wymianę starego sprzętu AGD na urządzenia wysokiej klasy energetycznej, czy tradycyjnych żarówek na energooszczędne, w celu oszczędzania energii elektrycznej i zmniejszania emisji dwutlenku węgla. Akcja przyczynia się także do odpowiedniego zagospodarowania elektrośmieci m.in. telefonów komórkowych, co pozwala na odzyskanie i powtórne wykorzystanie różnych surowców.

Telefony komórkowe są sprzętem, który obecnie posiada każdy z nas, zazwyczaj nie tylko jeden, ale nawet dwa, czy trzy. Na rynku pojawiają się coraz to nowsze, udoskonalone modele, przez co wymieniamy nasze telefony i gromadzimy ich coraz więcej. Pamiętać jednak należy, że nie możemy tak po prostu wyrzucić niepotrzebnych telefonów do zwykłych śmieci – trzeba je składować w specjalnych miejscach, przeznaczonych dla elektroodpadów, a to ze względu na ich skład. Niewiele osób wie, że w telefonach znajduje się bardzo dużo szkodliwych substancji, które, jeśli nie będą odpowiednio zabezpieczone, przedostaną się do gleb, wód gruntowych, a także naszego organizmu.

Do najgroźniejszych substancji, mogących wydostawać się z naszych telefonów i zanieczyszczać środowisko, należą :

  • RTĘĆ – pierwiastek który akumuluje się w naszym organizmie, powoduje zaburzenia układu nerwowego np. zaburzenia mowy czy koordynacji ruchów, zaburza funkcjonowanie nerek i może przyczynić się do powstania zmian nowotworowych.
  • KADM – może powodować zaburzenia nerek, układu rozrodczego, deformacje szkieletu.
  • OŁÓW – niebezpieczny dla rozwoju młodych osób przez ryzyko uszkodzeń układu nerwowego, kumuluje się w wątrobie, szkielecie, nerkach mózgu.
  • NIKIEL – w dużych stężeniach powoduje uszkodzenia błon śluzowych organizmu, może powodować zmiany w szpiku, zmiany nowotworowe.
  • POLICHLOREK WINYLU – działa drażniąco na oczy, błony śluzowe dróg oddechowych, skórę.

Są to tylko niektóre z substancji, które, w przypadku złego postępowania z elektroodpadami, mogą przedostać do środowiska naturalnego oraz naszego organizmu, i wywołać wiele niepożądanych i negatywnych skutków.

Tym bardziej zachęcamy, aby przekazać swoje niepotrzebne telefony komórkowe na rzecz programu Zielona Stopa Filantropa. Zajrzyj do piwnicy, pod łóżko, do szafki – może gdzieś tam leży Twój stary telefon komórkowy? Do tej pory, dzięki zaangażowaniu wielu osób, udało nam się zebrać ponad 11.000 telefonów komórkowych, z których dochód przeznaczony został na modernizację – wymianę starych urządzeń AGD na nowoczesne i energooszczędne sprzęty. Dzięki nim w placówkach dziecięcych udało się zaoszczędzić prawie 200.000 kWh energii elektrycznej, co oznacza realne obniżenie comiesięcznych rachunków za prąd w tych miejscach i pozwala rozdysponować zaoszczędzone pieniądze na inne, bardziej niezbędne i potrzebne wydatki.

Fundacja Nasza Ziemia

Fundacja Nasza Ziemia jest organizacją pozarządową, założoną w 1994 roku przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz. Fundacja realizuje cele pożytku publicznego, specjalizując się w edukacji ekologicznej i obywatelskiej. Misją Fundacji Nasza Ziemia jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej polskiego społeczeństwa, wzmocnienia poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne, aktywizowanie do działań służących jego ochronie i inicjowanie takich działań. Fundacja Nasza Ziemia jest koordynatorem akcji Sprzątanie świata – Polska. Prowadzi także inne programy samodzielnie i w partnerstwie. Więcej informacji: www.naszaziemia.pl

 Pliki do pobrania