Uczą się jak walczyć z dopalaczami

859

Konferencja profilaktyczna skierowana do przedstawicieli instytucji, podmiotów i organizacji działających w obszarze uzależnień odbyła się 26 października 2017 roku w hali Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy L. W. Maya 11/13. Podczas spotkania omówiono funkcjonowanie III filarów bezpieczeństwa: Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, Aplikację „Moja Komenda” oraz Program „Dzielnicowy bliżej nas”.

W konferencji udział wzięło łącznie 109 osób. Prelegentami konferencji byli: prof. Zw. Dr hab. Adam Jaworski z Społecznej Akademii Nauk Akademii Profilaktyki przedstawił wykład nt. „Uzależnienia – zagrożeniem zdrowia człowieka i zdrowia publicznego”, dr Maciej Dowgiel zaprezentował wykład nt. „Jak kultura zachęca młodych ludzi do zażywania dopalaczy” oraz prof. Mariusz Jędrzejko z Centrum Profilaktyki Społecznej przeprowadził prelekcję nt. „Nowe narkotyki substancji psychoaktywnych – zjawisko tendencji rozwojowej, zagrożenia dla zakazu delegacji dla profilaktyki”. Konferencja została organizowana w ramach realizacji zadania pn. „Dopalacze-życia wypalacze – działania związane z zapobieganiem i walką z dopalaczami wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego” dofinansowanego w 2017 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Spotkanie otworzyli wiceprezydent Zofia Szymańska oraz Komendant Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie mł. insp. Szymon Herman.