Nowa droga i tereny inwestycyjne

525

Niezagrożony jest termin zakończenia budowy drogi, która pozwoli otworzyć nowe tereny inwestycyjne. To wspólny projekt miasta i gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki. Droga powstaje od węzła Tomaszów – Centrum na S8 w kierunku Łaziska. Drogowcy zakończyli już budowę kanalizacji na całej długości drogi, tj. 2,2 km.

W ramach inwestycji powstaną m.in. chodniki, ścieżka rowerowa, most na rzece Czarna Bielina, drogi serwisowe umożliwiające dojazd do przyległych działek, wyloty kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami do podczyszczania wód opadowych, kanalizacja sanitarna grawitacyjna oraz tłoczna, wodociąg, sieć elektroenergetyczna i oświetlenie. Koszt inwestycji to ponad 11 mln zł. Prace powinny potrwać do 15 października 2018 roku.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, miasto i gmina wiejska Tomaszów Mazowiecki otrzymały dofinansowanie w wysokości 85 proc. kosztów kwalifikowanych. Liderem projektu jest samorząd miejski. Inwestycja pozwoli otworzyć tak ważne dla tomaszowian nowe tereny inwestycyjne.

Źródło: Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego