Uczniowie z Litwy w Tomaszowie Mazowieckim

258

W ramach rządowego projektu „Razem dla Edukacji”, w Tomaszowie Mazowieckim przebywa grupa uczniów Gimnazjum w Zujunach na Litwie. Byli honorowymi gośćmi uroczystości 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uczniowie z Gimnazjum w Zujunach na Litwie odwiedzili 7 listopada Szkołę Podstawową nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim. Gimnazjaliści mieli okazję zobaczyć wiele pomieszczeń szkolnych, m.in. pracownie przedmiotowe, bibliotekę, świetlicę czy salę gimnastyczną. Zaproszeni zostali również do Sali Doświadczania Świata, w której mogli skorzystać ze znajdujących się urządzeń stymulujących rozwój zmysłów.

Gimnazjaliści z wielkim zaciekawieniem udali się również na wycieczkę do muzeum w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie zwiedzali z przewodnikiem wystawy. Goście wzięli również udział w warsztatach „Muzealne podchody z Marszałkiem Piłsudskim w tle”. Odwiedzili też Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. W magistracie wiceprezydent Zofia Szymańska opowiedziała uczniom o historii Tomaszowa Mazowieckiego, a także wręczyła im pamiątki związane z naszym miastem. Gimnazjaliści zrewanżowali się podarunkiem, który przywieźli z Litwy. Był to bochen wileńskiego chleba. Goście z Litwy zobaczyli również atrakcje turystyczne Tomaszowa Mazowieckiego, a także wzięli udział w integracyjnej, szkolnej dyskotece.

W maju 2018 r. wychowankowie Szkoły Podstawowej nr 12 odwiedzą Litwę.

Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego pod nazwą: „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce.”

Źródło: Urząd Miasta