„Bezpieczna +”

786

W środę, 15 listopada Poseł na Sejm RP Robert Telus uczestniczył w otwarciu
sali edukacyjnej „OGNIK” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim. Jest to pierwsza tego typu sala edukacyjna w
województwie łódzkim. Środki na powstanie tego miejsca zostały uzyskane z
rządowego programu „Bezpieczeństwo +”.

*„Bezpieczna +”* – to program realizowany w ramach Rządowego programu
wspomagania w latach 2015- 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna
+” – „Ogniki”. Zadanie związane jest z realizacją celu szczegółowego nr 4 –
„Tworzenie warunków do prowadzenia w jednostkach Państwowej Straży
Pożarnej praktycznych zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa, w szczególności
przeciwpożarowego. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów oraz
kształtowanie ich wiedzy i świadomości na temat zagrożeń zewnętrznych i
umiejętności zachowania się w sytuacji wystąpienia zagrożenia. Akcja
skierowana jest do najmłodszych uczniów szkół podstawowych.