Udział w projekcie „Zdolny uczeń świetny student” w I LO

541

13 listopada 2017 roku dwie uczennice z klasy III e Justyna Borkowska i Natalia Stefańczyk wraz z dyrektorem szkoły panią Ewą Męciną  uczestniczyły na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym  w inauguracji programu Uniwersytetu Łódzkiego „Zdolny uczeń – świetny student”. Naukami ekonomicznymi zainteresowało się 13 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego. W trakcie spotkania koordynatorka projektu  pani dr Marzena Krawczyk przedstawiła założenia programu i korzyści dla uczniów biorących udział w tym bardzo nowatorskim przedsięwzięciu naukowym. Grupie młodych ekonomistów przedstawiono również ich opiekunów. Nad naszymi dziewczętami opiekę merytoryczną sprawować będzie pan dr Zbigniew Kuchta, pracownik Instytutu Ekonomii, Katedry Funkcjonowania Gospodarki. Natalia i Justyna będą uczestniczyły w projekcie realizowanym przez zespół kierowany przez pana dra pod tytułem „Optymalne reguły polityki pieniężnej w nowokeynesistowskim modelu DSGE dla Polski”.