ZUS udostępnia lekarzom nowy podpis elektroniczny

425

Od początku grudnia ZUS udostępnia lekarzom trzeci sposób do podpisywania elektronicznych zwolnień lekarskich. Teraz poza pomocą profilu zaufanego ePUAP lub płatnego podpisu kwalifikowanego lekarze mogą używać darmowego certyfikatu z ZUS.

 W następstwie sugestii środowiska medycznego o potrzebie stworzenia nowego, bezpłatnego narzędzia do autoryzacji zwolnień lekarskich, które usprawni cały proces wystawiania e-ZLA, Zakład podjął pracę nad nowym podpisem elektronicznym dla lekarzy. W pierwszych chwilach wdrożenia nowego podpisu, wydano ponad 340 certyfikatów.

Darmowy certyfikat umożliwiający podpisywanie elektronicznych zwolnień lekarskich wystawiany jest na wniosek lekarza na okres 5 lat. Niezbędnym do jego uzyskania jest zarejestrowany profil lekarza na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Tam w zakładce „Certyfikat z ZUS” każdy lekarz, posiadający uprawnienia do wystawiania zwolnień lekarskich może wystąpić o wystawienie certyfikatu. Przy okazji wnioskowania lekarz ustala od razu hasło, które będzie niezbędne do autoryzacji każdego zwolnienia elektronicznego certyfikatem z ZUS. Certyfikat wystawiany jest przez Zakład w ciągu kilku minut (maksymalnie 15) od złożenia wniosku, o czym zainteresowana osoba jest informowana mailem lub smsem. Certyfikat powinien zostać zapisany na komputerze, na którym wystawiane są e-ZLA lub w pamięci nośnika zewnętrznego.

Nowy sposób podpisywania elektronicznych zwolnień lekarskich przeszedł niezbędne testy prowadzone wspólnie ze środowiskiem lekarskim i zyskał pozytywną opinię lekarzy. Zakład liczy, że nowe, bezpłatne i proste w obsłudze narzędzie do podpisu zwolnień pomoże upowszechnić e-ZLA wśród lekarzy i wkrótce zostanie wprowadzone do aplikacji gabinetowych, w których pracuje większość medyków.

Przypomnijmy, że elektroniczne zwolnienia lekarskie można wystawiać od 1 stycznia 2016 r. Do dziś lekarze wystawili ponad 1,5 mln e-ZLA. W województwie łódzkim wystawiono ponad 100 tys. e-ZLA. Najwięcej na terenie działania I Oddziału ZUS w Łodzi – 59,3 tys., Oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim – 23 tys. oraz na terenie II Oddziału ZUS w Łodzi 20,2 tys. W całym kraju najwięcej zwolnień elektronicznych wystawianych jest w Warszawie ( do trzech oddziałów ZUS wpłynęło 288,5 tys.)  Sporo zwolnień elektronicznych wystawianych jest także w oddziałach w Gdańsku (131 tys.) i Krakowie (113 tys.).

Wpływ zwolnień e-ZLA w województwie łódzkim we wrześniu tego roku w stosunku do wszystkich zwolnień lekarskich kształtował się na poziomie ok. 5%.

W I O/ZUS w Łodzi – 7,01%; w II O/ZUS w Łodzi – 3,52% i w O ZUS w Tomaszowie Mazowieckim – 4,20%.

Od 1 lipca 2018 r. jedyną dopuszczalną formą zwolnienia lekarskiego będą zwolnienia w formie elektronicznej.

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS