Czytanie to dobra zabawa

803

Książka odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu osobowości i postaw młodych ludzi. Umiejętnie dobrana ma szansę wzmacniać w człowieku to co najlepsze, stać się ważnym elementem jego samorozwoju.

Pozwala też na wydobycie tego co najszlachetniejsze z ludzkich możliwości, dyspozycji i zdolności.

Czytanie jest obecnie jeszcze ważniejsze niż było kiedykolwiek w przeszłości. Świat jest coraz bardziej skomplikowany, lawinowo rośnie ilość informacji i rozwój wiedzy. Ludzie, którzy mało czytają, nie nadążają za tymi zmianami i zostaną zepchnięci na margines współczesnego życia. Biblioteka może tutaj pomóc przede wszystkim w wyborach czytelniczych jak również w zasygnalizowaniu czytelnikowi różnic pomiędzy sposobem czytania i odbiorem literatury pięknej i popularnonaukowej. W Oddziale dla Dzieci i Młodzieży 19 lutego odbyło się spotkanie z młodzieżą ze szkół podstawowych nr 3 i 12 w celu zaprezentowania nowych książek zakupionych przez bibliotekę oraz udowodnienie, że czytanie ma ogromny wpływ na rozwój naszego mózgu. Osoby, które dużo czytają łatwiej przyswajają wiedzę ale również są mniej narażone w późniejszym wieku na demencję.

Uczniowie wybierali, książki i następnie uzasadniali swój wybór. Większość osób wybrało książkę ze względu na ciekawą okładkę, również padł wybór ze względu na autora powieści. Były czytane fragmenty książek o różnej tematyce np. literatura II wojny światowej czy literatura na faktach. Został przeprowadzony dowód że przez czytanie stajemy się mądrzejsi. Uczniowie tworzyli definicję słowa „indagować”, kiedy młodzież zobaczyła słowo w kontekście od razu domyślili się znaczenia tego słowa, więc co się stanie jeśli przeczytamy milion słów? Spotkanie czytelnicze uatrakcyjniły, krótkie filmy promujące czytelnictwo. W spotkaniu wzięło udział 46 osób.

Źródło: MBP Tomaszów Mazowiecki