” Jajko wielkanocne”- konkurs dla najmłodszych

499

Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim filia Tkacz zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Jajko wielkanocne”.

Regulamin VII edycji konkursu.
– konkurs przeznaczony jest dla dzieci z tomaszowskich przedszkoli i szkół podstawowych
– uczestnicy przygotowują prace plastyczne tylko w formie przestrzennej
(do 40 cm wysokości, mile będą widziane prace wykonane z nietypowych materiałów)
– prace oceniane będą w poszczególnych kategoriach wiekowych
* przedszkolaki – (3 – 6 lat)
* uczniowie klas I – III szkoły podstawowej
* uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej
– przy ocenie prac będzie brana pod uwagę samodzielność wykonania, oryginalność i estetyka
– do każdej pracy należy dołączyć na osobnej kartce formatu A5 informacje z danymi:
imię i nazwisko, wiek autora pracy, numer telefonu kontaktowego, adres placówki
Prace należy składać do 9.03.2018r. w filii MCK „Tkaczu”
ul. Niebrowska 50, w godz. 8.00 – 18.00 (w sekretariacie)
Ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem nagród
odbędzie się 13.03.2018r. o godzinie 17 w „Tkaczu”

Dodatkowych informacji można uzyskać w sekretariacie ośrodka lub telefonicznie 44 724 51 92, pani Katarzyna Wojtaszczyk 505 900 415.
Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy sukcesów.

Źródło: Miejskie Centrum Kultury filia TKACZ