Bliżej Przedszkola poleca publikacje szkolne

534

24 plansze edukacyjne do nauki języka angielskiego.

Komplet 24 tablic demonstracyjnych formatu A3 * Przejrzyste, czytelne i wzbudzające zainteresowanie dzieci ilustracje * Doskonałe wsparcie nauczyciela podczas zajęć dydaktycznych i realizacji zadań zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Plansze edukacyjne do nauki języka angielskiego to niezwykle przydatna pomoc dydaktyczna. Nawiązując do zapisów najnowszej podstawy programowej wychowania przedszkolnego dotyczącej nauczania języka obcego nowożytnego dzieci w wieku 3-6 lat,  z pewnością ułatwią codzienną pracę nauczyciela przedszkolnego.

Zestaw składa się z 24 foliowanych plansz formatu A3. Każda z nich zawiera obrazek oraz czytelny podpis w języku angielskim.

Zróżnicowana tematyka pomaga wprowadzać słownictwo z zakresu:

 • kształty
 • kolory
 • pory roku
 • relacje przedmiotów w przestrzeni
 • członkowie rodziny
 • pogoda
 • przeciwieństwa.

W przygotowaniu tablice obrazujące kolejne zagadnienia.

Inscenizacje najpiękniejszych polskich legend. Zbiór scenariuszy przedstawień dla dzieci w wieku przedszkolnym.

W publikacji zamieszczone zostały teksty inscenizacji znanych i lubianych legend pochodzących z różnych obszarów naszego kraju. Dzięki realizacji tych przedstawień dzieci dowiedzą się m.in. skąd wzięły się koziołki na poznańskiej wieży ratuszowej, jak postała Wisła, dlaczego św. Jakub został patronem Olsztyna i skąd wzięła się sól w naszych kopalniach. Poznają także m.in. legendę o pochodzeniu toruńskich pierników, o złotej kaczce, o Bazyliszku i smoku wawelskim oraz o stworzeniu górala.

Wspólne przygotowanie spektaklu – w jego warstwie słownej, muzycznej, plastycznej – daje dzieciom okazję do wszechstronnego włączenia się w powstawianie artystycznego dzieła. Rola znajdzie się dla każdego dziecka – zarówno dla tych szczególnie aktorsko utalentowanych, jak i dla mniej śmiałych i małomównych – i każde dziecko z grupy zasłuży na oklaski i uznanie ze strony Widzów. Swoje możliwości będą mogły zaprezentować dzieci uzdolnione wokalnie, wykonując chóralnie piosenki stanowiące część każdej z inscenizacji.

W skład publikacji wchodzą:

 • książka zawierająca 18 scenariuszy inscenizacji teatralnych dedykowanych dzieciom w wieku przedszkolnym oraz starszym;
 • płyta Audio-CD, na której znajdują się 23 piosenki występujące w treści scenariusza – w wersji wokalnej oraz instrumentalnej;
 • płyta Data-PC, na której zamieszczone zostały nagrania efektów dźwiękowych (wzbogacających warstwę muzyczną każdego przedstawienia oraz tworzące tło dźwiękowe dla odgrywanych treści), podkłady do piosenek oraz pliki PDF z przedstawieniami rozpisanymi na role.

Znakomite teksty autorstwa znanej i lubianej poetki Ewy Stadtmüller to gwarancja nie tylko wartościowego i przystępnego przekazu treści, które powinny być znane przez każdego Małego Polaka, ale także dobrej zabawy w trakcie przygotowywanie się do występu i sukcesu całego przedsięwzięcia.

Spis legend


 • Warszawski bazyliszek
 • Historia wieży mariackiej
 • O królewnie Juracie
 • Jak to z solą było…
 • Historia Piasta Kołodzieja
 • Poznańskie koziołki
 • O skarbnikowych czarach
 • Jak Pan Bóg Górala stworzył
 • Święta Kinga i Tatarzy
 • O królu Kazimierzu
 • Jak mazurska baba przechytrzyła diabła
 • Toruńskie pierniki
 • O smoku wawelskim
 • Skąd się Wisła wzięła
 • O Świętym Jakubie – patronie Olsztyna
 • Lech, Czech i Rus
 • Złota kaczka
 • O Zwyrtale muzykancie

Edukacja matematyczna w klasie I

Podręcznik adresowany do nauczycieli i rodziców, w którym Autorki wyjaśniają krok po kroku, jak należy uczyć dzieci matematyki, aby w późniejszych latach edukacji szkolnej osiągały dobre efekty w nauce i rozwijały swoje zdolności matematyczne. Zalecają też powrót do sprawdzonych metod kształcenia, od których niesłusznie w ostatnich latach odeszli nauczyciele, korzystając z zeszytów ćwiczeń i gotowych rozkładów materiałów.

Więcej niż połowa polskich dzieci wykazuje się uzdolnieniami matematycznymi już w przedszkolu, ale po ośmiu miesiącach nauki w szkole już tylko co ósme dziecko przejawia wysokie uzdolnienia matematyczne. Osiem miesięcy nauki w szkole wystarcza, aby dzieci straciły radość uczenia się matematyki, poczucie sensu i stawały się mniej twórcze. Jednocześnie co czwarte dziecko jest zepchnięte na ścieżkę klęski szkolnej i doznaje niepowodzeń w nauce matematyki. Czy można to wszystko zmienić na lepsze? Na to i inne pytania odpowiadają autorki „Edukacji matematycznej w klasie I”.

Inspiracją do napisania tej książki była analiza treści matematycznych w publikacjach „Nasz elementarz” oraz „Poradnik dla nauczyciela klasy pierwszej szkoły podstawowej”. Niestety – zdaniem autorek – nie przestrzega się w nich prawidłowości rozwoju umysłowego dzieci oraz modeli kształtowania wiadomości i umiejętności matematycznych i powiela się nieprawidłowe wzorce metodyczne. Pragnąc to – chociaż w części – naprawić, autorki napisały podręcznik adresowany do nauczycieli i rodziców, w którym wyjaśniają krok po kroku, jak należy uczyć dzieci matematyki, aby w późniejszych latach edukacji szkolnej osiągały dobre efekty w nauce i rozwijały swoje zdolności matematyczne. Zalecają też powrót do sprawdzonych metod kształcenia, od których niesłusznie w ostatnich latach odeszli nauczyciele, korzystając z zeszytów ćwiczeń i gotowych rozkładów materiałów.

Podkreślić trzeba, że efekty edukacji matematycznej prowadzonej według zaleceń zawartych w książce „Edukacja matematyczna dla klas I” były po wielokroć sprawdzone w edukacji szkolnej. Jeżeli nauczyciel zechce prowadzić edukację matematyczną zgodnie z tą książką, jego uczniowie będą z radością uczyć się matematyki, a także imponować wiadomościami i umiejętnościami matematycznymi. Gdy po książkę tę sięgną rodzice pierwszoklasistów, będą skutecznie wspierać swoje dzieci w rozwoju umysłowym i pomagać im w opanowaniu wiadomości matematycznych. Dzięki temu zapewnią szkolne sukcesy swoim dzieciom.

FRAGMENT RECENZJI:

dr. hab. Stanisława Domoradzkiego:

Przedstawione w książce sugestie pozwalają każdemu nauczycielowi planować według swojego pomysłu, upodobań uczniów oraz możliwości szkoły itp. Nie jest to narzucanie sposobu realizacji planu nauczania, tylko podpowiedź, co jest w danej chwili ważne dla dziecka […] Zdaję sobie sprawę, że początkowo (chociaż niekoniecznie u większości nauczycieli dzieci klas młodszych) realizacja rozkładu materiału dopasowanego do dziecięcych możliwości umysłowych, wiadomości i umiejętności może budzić pewien opór, szczególnie u słabiej wyrobionych matematycznie nauczycieli. Jednak trzeba podkreślić, że sposób proponowany przez E. Gruszczyk-Kolczyńską nie jest trudny – wymaga tylko (a nawet aż) pracowitości, systematyczności i wnikliwej obserwacji ze strony nauczyciela (co nie będzie łatwe dla nieprzygotowanych młodych nauczycieli i nauczycieli z należytym stażem, którym się łatwiej pracuje z tzw. papierową matematyką (termin używany przez Autorkę i wyjaśniony w tekście). Zaczniemy w ten sposób naprawiać nauczanie matematyki w szkole, które od dobrych kilku dziesięcioleci potrzebuje solidnych podstaw z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki matematyki. Takie podejście do matematycznej edukacji jest autorskie, nowatorskie, kompetentne i wyczerpujące.

SPIS ZAGADNIEŃ:

Dlaczego trzeba wydzielić edukację matematyczną z kształcenia zintegrowanego

 1. O co zadbać i czego unikać, aby dzieci lubiły uczyć się matematyki i odnosiły sukcesy w dalszej edukacji
 2. Reguły planowania przebiegu edukacji matematycznej w klasie I
 3. Jak kształtować wiadomości i umiejętności matematyczne korzystając ze zwyczajnych przedmiotów, liczmanów i zeszytów w kratkę
 4. Dlaczego dzieci mają układać i rozgrywać gry w ramach działalności matematycznej
 5. Kiedy i jak nauczyciel może korzystać z zeszytów ćwiczeń, kart pracy oraz „Naszego elementarza” w edukacji matematycznej w klasie I
 6. Orientacja w przestrzeni i kształtowanie umiejętności społecznych dzieci
 7. Rytmy. Wdrażanie dzieci do wychwytywania prawidłowości korzystania z nich w nabywaniu umiejętności matematycznych
 8. Jak kształtuje się umiejętność liczenia u dzieci
 9. Rachowanie. Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania w klasie I. Treści kształcenia i sposoby ich realizacji
 10. Klasyfikacja w edukacji matematycznej dzieci
 11. Wspomaganie dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania: zakres potrzebny do kształtowania pojęć liczbowych
 12. Kształtowanie pojęcia liczby naturalnej: liczby pierwszej i drugiej dziesiątki
 13. Rozumowanie przyczynowo-skutkowe i przewidywanie, co może się zdarzyć.
 14. Układanie i rozwiązywanie nieco bardziej złożonych zadań z treścią
 15. Rozszerzanie zakresu liczenia oraz rachowania do 100 i dalej
 16. Kształtowanie umiejętności mierzenia długości i stosowanie ich w rozwiązywaniu zadań i w sytuacjach życiowych
 17. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu intuicji geometrycznych.
 18. Kształtowanie umiejętności ważenia
 19. Czas: dni i noce, pory roku, dni w tygodniu, miesiące w roku.
 20. Obliczenia pieniężne i mała, domowa ekonomia
 21. Kształtowanie umiejętności pomiaru płynów
 22. O sprawdzaniu wiadomości i umiejętności matematycznych uczniów z klasy I.

 Autorzy: praca zbiorowa pod redakcją Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

Piosenki od A do Z. Piosenki i zabawy wspomagające naukę literek

Piosenki od A do Z” to publikacja do pracy z dziećmi, wspomagająca naukę czytania i pisania. Zestaw składa się z płyty CD oraz książeczki z opisami zabaw.

Na płycie zamieszczono 24 piosenki, które w przystępny i skuteczny sposób pomagają w poznaniu kolejnych liter alfabetu. W książeczce opublikowane zostały nuty, teksty piosenek oraz propozycje zabaw nawiązujących do poszczególnych utworów. Znalazły się tu zabawy muzyczno-rytmiczne, logopedyczne i logorytmiczne – a więc takie, które wspierają dziecko w rozwoju sprawności aparatu artykulacyjnego oraz kształtują gotowość do nauki czytania i pisania.

Publikacja nie nawiązuje do żadnej konkretnej metodyki, dlatego stanowi świetną propozycję uzupełniającą dla metod nauki czytania i pisania obranych w konkretnej placówce, do której uczęszcza dziecko.

Piosenki autorstwa doświadczonego rytmika, przemyślane i „łatwo wpadające w ucho” aranżacje oraz propozycje zabaw opracowane przez znakomitego logopedę – to gwarancja sukcesu edukacyjnego i radości dzieci, które będą uczestniczyły w zajęciach opartych na propozycjach zawartych w tej publikacji.

Jak bawić się i uczyć z pasją? Zastosowanie narzędzi myślowych TOC w pracy z dziećmi, czyli miniporadnik jak wychować dziecko Twórcze Optymistyczne i Ciekawe świata.

Jest to miniporadnik jak wychować dziecko Twórcze Optymistyczne i Ciekawe świata. Autorka książki pokazuje nauczycielom, jak w sposób kreatywny, systematyczny i dający dzieciom radość używać narzędzi TOC we wczesnej edukacji. Książka zawiera płytę CD, na której znajdziemy pomoce dydaktyczne do przeprowadzenia zajęć, a także karty pracy dla dzieci.

TOC (Theory of Constrains – teoria ograniczeń) to program, który pozwala na identyfikację i zarządzanie ograniczeniami występującymi w otaczającym nas świecie (ograniczenia rozumiane są jako czynniki spowalniające realizację wyznaczonych celów). Poradnik w prosty sposób omawia teorię ograniczeń oraz prezentuje sprawdzone rozwiązania, stanowiące autorskie pomysły dotyczące praktycznego zastosowania narzędzi TOC, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, nieposiadającymi jeszcze umiejętności czytania i pisania. Książka została stworzona z myślą o twórczych i poszukujących niestandardowych rozwiązań metodycznych nauczycielach, którzy chcą uczynić proces edukacyjny wychowanków fascynującą podróżą do krainy nauki poprzez zabawę.

Dlaczego warto sięgnąć po miniporadnik? Ponieważ jest on:

 • wyjątkowy i unikatowy – jako jeden z pierwszych w Polsce i na świecie poradników pokazuje nowatorskie pomysły na zaadaptowanie narzędzi myślowych TOC w pracy z dzieckiem nieposiadającym jeszcze umiejętności czytania i pisania;
 • niestandardowy – zawiera innowacyjne rozwiązania metodyczne z zastosowaniem narzędzi TOC;
 • uniwersalny – wskazuje możliwości zastosowania narzędzi TOC podczas różnorodnych form aktywności i zajęć z dziećmi, a także rodzicami (do zastosowania w przedszkolu, szkole, na świetlicy, w domu, itp.);
 • elastyczny – może być stosowany w dowolnym miejscu (w sali zajęć w przedszkolu, w klasie lekcyjnej lub świetlicy szkolnej, czy też w innym miejscu przeznaczonym do zajęć edukacyjnych lub terapeutycznych) i czasie;
 • czytelny i łatwy w użyciu – zawiera wskazówki oraz gotowe wzory do pracy z dziećmi w postaci miniprojektów edukacyjnych, a także zdjęcia z zajęć z dziećmi i wykonane przez nie prace;
 • praktyczny – umieszczone w poradniku załączniki stanowią gotowe schematy graficzne narzędzi TOC i karty pracy do kserowania oraz zalaminowania.

Do kogo skierowany jest poradnik?

 • do kreatywnych oraz poszukujących niestandardowych rozwiązań i metod pracy nauczycieli, pragnących uczynić proces edukacyjny wychowanków fascynującą podróżą do krainy nauki poprzez zabawę;
 • do doświadczonych zawodowo, jak też dopiero rozpoczynających pracę nauczycieli i specjalistów;
 • do rodziców, ponieważ dzięki poradnikowi poznają oni możliwości praktycznego zastosowania narzędzi TOC w procesie skutecznego komunikowania się w relacji dziecko – rodzic.

Co zawiera poradnik?

 • sprawdzone propozycje praktycznych rozwiązań dotyczących zastosowania narzędzi TOC w pracy z dziećmi w młodszym wieku, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekt pracy z dziećmi nieposiadających jeszcze umiejętności pisania i czytania;
 • propozycje zabaw, wzbogacone o autorskie pomysły i refleksje dotyczące zastosowania narzędzi TOC, pokazujące możliwości praktycznego zastosowania gałązki logicznej, chmurki i drzewka ambitnego celu podczas realizacji miniprojektów edukacyjnych; tematyką nawiązują one do znanych i lubianych przez dzieci bajek;
 • karty pracy dla dzieci, a także gotowe schematy narzędzi TOC przeznaczone do pracy grupowej (z możliwością kserowania i laminowania).

…autorka znakomicie połączyła wysoki poziom posługiwania się narzędziami myślowymi TOC z innymi najlepszymi praktykami w edukacji – w wyniku tego stworzyła bardzo nowatorski, kreatywny i efektywny program, który znacząco wzmacnia zarówno wartości poznawcze i kreatywne nauczania, jak i jego rezultaty dla młodych uczniów…

Kathy Suerken – President and CEO, TOC for Education, Inc., USA

 …podczas gdy obserwowałem dzieci przedszkolne uczące się według logicznej struktury opartej na fabułach bajek, którą wdrażała autorka, zdałem sobie sprawę, jak ta niesamowita metoda pomaga dzieciom być zmotywowanymi, entuzjastycznymi i skupionymi na procesie myślenia oraz umiejętnościach komunikacyjnych…

Dr Rafael Conde – honorowy dyrektor TOCfE w Ameryce Łacińskiej

 …książka ta cudownie ilustruje zastosowanie narzędzi TOC – ich użycie jest naturalnie włączone w działalność zabawową dziecka, podobnie jak czytanie i rysowanie…

Dr Ph. Motoi Tobita – sekretarz generalny TOCfE w Japonii

 …użycie narzędzi TOC w pracy z dziećmi to fantastyczny pomysł na pokazanie naszym maluchom prostego sposobu na rozwiązywanie problemów – to lekcja, z której można czerpać korzyści na resztę życia, jeśli wraca się do niej systematycznie…

Monika Stefańska – Przedszkole „Learning by Playing”, Calgary, Kanada

Dorota Kamińska – pedagog, neurologopeda w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie; konsultant do spraw wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli (2006-2013). Certyfikowany trener międzynarodowego programu TOCfE (Theory of Constraints for Education) – jako jedna z pierwszych osób na świecie profesjonalnie zaadaptowała narzędzia TOC dla potrzeb edukacji małego dziecka. Autorka i realizatorka innowacji pedagogicznej na temat Mówię TO Co myślę – trening płynnej mowy z zastosowaniem metody TOC (Theory of Constraints), a także autorka i współautorka publikacji z zakresu edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz terapii logopedycznej (w tym terapii jąkania).