Tomaszowska firma zrewitalizuje Park Bulwary

637

W tym roku zostanie kompleksowo zrewitalizowany Park Bulwary. W poniedziałek prezydent Marcin Witko podpisał umowę z wykonawcą inwestycji – Zakładem Urządzania i Konserwacji Zieleni J. Zysiak, R. Zysiak, I. Święcka w Tomaszowie Mazowieckim. Na rewitalizację miasto pozyskało ponad 12,5 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Miliony na rewitalizację

Gmina-Miasto Tomaszów Mazowiecki pozyskała dofinansowanie na kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizację miejsc rekreacji i terenów zielonych w Parku Bulwary.

Do Urzędu Miasta wpłynęły dwie oferty na realizację tej inwestycji. Najkorzystniejszą złożył Zakład Urządzania i Konserwacji Zieleni J. Zysiak, R. Zysiak,  I. Święcka w Tomaszowie Mazowieckim. Umowa z wykonawcą opiewa na kwotę 12 917 681,12 zł. Prace w Parku Bulwary zakończą się w grudniu 2018 roku.

Centrum miasta zmieni się nie do poznania

Inwestycja przewiduje koncepcję budowy „Miasta nad rzeką”. Tomaszów Mazowiecki ma wykorzystać potencjał środowiskowy swojego położenia i powiązać funkcje społeczne, gospodarcze z rzeką i parkiem. W ramach projektu przewiduje się adaptację obiektu na funkcje usługowe głównie w zakresie usług publicznych i powiązanie go z parkiem „Bulwary”. Stworzona zostanie przyjazna przestrzeń dla mieszkańców i odwiedzających.

Planowana powierzchnia przebudowy Parku Bulwary to obszar ok. 9 ha. W ramach inwestycji zaplanowano m.in. aranżację krajobrazu poprzez wykonanie plaż piaszczystych wydzielonych palisadą drewnianą. W strefie plaż zaplanowano nasadzenia wysokich traw. Wykreowana zostanie przestrzeń publiczna dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na terenie Parku Bulwary powstaną m.in.

  • oświetlone kładki pieszo – rowerowe nad rzeką Wolbórką;
  • podesty widokowe na skarpie wzdłuż rzeki;
  • zespół fontann;
  • siłownia zewnętrzna;
  • „Dirt Park”, czyli plac do jazdy ekstremalnej na rowerze;
  • oświetlony plac zabaw z podziałem dla dzieci małych i większych oraz z wydzieloną strefą rekreacji dla dorosłych;
  • urządzenia do gry w koszykówkę;
  • stoły do gry w ping-ponga;
  • drabinki do ćwiczeń plenerowych.

Nie zabraknie również urządzeń małej architektury tj.: ławki , stojaki rowerowe, kosze na śmieci, toalety dla psów. Przygotowany zostanie też teren pod park linowy. Będzie on udostępniony prywatnemu inwestorowi.

Kamienica odzyska dawny blask

W ramach projektu miasto dokona renowacji kamienicy narożnej przy pl. Kościuszki 24. Zaplanowano adaptację dwóch istniejących dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych (kamienica narożna i oficyna w podwórku) z dostosowaniem na budynek mający w zasadniczym zakresie charakter obiektu użyteczności publicznej. Niebawem zostanie ogłoszony przetarg w systemie projektuj i buduj.

Nowoczesne Centrum Animacji Społecznej

Tuż obok Parku Bulwary powiat tomaszowski odnowi tereny po byłej Budowlance, gdzie powstanie nowoczesne Centrum Animacji Społecznej. Inwestycja zakłada rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 15,8 mln zł.

W ramach inwestycji przewidziano realizację 4 budynków, przestrzeni publicznej i infrastruktury technicznej. Powstaną m.in. korty tenisowe, boisko wielofunkcyjne, work-out, skatepark, plac zabaw dla dzieci z siłownią dostosowaną do potrzeb osób z ograniczoną zdolnością ruchową.

Źródło: Urząd Miasta