Święto 8 Pułku Ułanów

683

17 marca 2018 roku w Krakowie odbyły się obchody święta 8 Pułku Ułanów księcia Józefa Poniatowskiego, organizowane przez Towarzystwo 8 Pułku Ułanów księcia Józefa Poniatowskiego w Krakowie.

W uroczystościach udział  wzięła delegacja z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, kompania honorowa wystawiona przez 1 batalion kawalerii powietrznej, szwadron Federacji Kawalerii Ochotniczej, Koła Rodziny Pułkowej 8 Pułku Ułanów księcia Józefa Poniatowskiego oraz liczni niezrzeszeni goście.

Oficjalne obchody rozpoczęły się uroczystą akademią w magistracie Królewskiego Miasta Krakowa przy udziale przedstawicieli władz samorządowych, gdzie nastąpiło wręczenie odznaczeń. Następnie kolumna marszowa przedefilowała wokół Rynku Głównego, po czym udała się pod Krzyż Katyński, gdzie odczytano apel pamięci, oddana salwa honorowa, a delegacje wyżej wspomnianych uczestników święta złożyły wieńce.

Kulminacja obchodów miała miejsce na Wawelu, gdzie nastąpiło uroczyste przekazanie Dowództwa Szwadronu Ochotniczego w barwach 8 Pułku Ułanów księcia Józefa Poniatowskiego. Następnie nastąpiło tradycyjne nadanie barw nowym ułanom oraz zostały wręczone awanse.

Całość oficjalnych obchodów święta została zwieńczona Mszą św. w Katedrze Wawelskiej oraz złożeniem wieńców w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów, gdzie spoczywają doczesne szczątki księcia Józefa Poniatowskiego i Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Tekst: wach. pchor. kaw. och. Krzysztof Dąbrówka

Zdjęcia: por. kaw. och. Franciszek  Żmudzki, Katarzyna Szulc-Kłembukowska