XII Turniej Bezpieczeństwa w SP Nr 3

900

Dnia 19 marca w naszej szkole odbył się XII  Turniej Bezpieczeństwa „Umiem pomóc sobie i inny”. W tegorocznej edycji turnieju wzięli udział uczniowie: Szkoły Podstawowej Tomek, Szkoły Podstawowej Nr 10, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 oraz uczniowie naszej szkoły. Turniej składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu ratownictwa medycznego, przepisów ruchu drogowego, przepisów pożarowych  oraz samoobrony.

Za każde zadanie zawodnicy zdobywali punkty, których suma zdecydowała o zwycięstwie.

I miejsce zdobyła reprezentacja naszej szkoły w składzie Aleksandra Mińkowska  i Jakub Minkiewicz uzyskując 223 pkt,

II miejsce SP Tomek z sumą 182,5 pkt.,

III miejsce ZSP Nr 8 z 174,5 pkt.,

IV miejsce SP Nr 10 z 141,5 pkt.,

V miejsce ZSP Nr 9 z 131 pkt.

Uczniów do turnieju przygotowali pani Edyta Sałowska i pan Mieczysław Kwapisz.

Turniej odbył się pod patronatem prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego Marcina Witko. Współorganizatorami Turnieju byli: Liga Technik Obronnych, ZSP Nr 10, Komendant Straży Miejskiej, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej, Ratownictwo Medyczne z Tomaszowa.

Źródło: SP nr 3 im. J. Piłsudskiego