Zmiany w organizacji ruchu

581

Dziś o godz. 20:00 ulicami Tomaszowa przejdzie Droga Krzyżowa. Rozpocznie się w kościele św. Rodziny przy ul. Niskiej i przejdzie ulicami: Mireckiego, Mościckiego, św. Antoniego, pl. Kościuszki, Piłsudskiego, Krzyżową a zakończy się na Placu Kościelnym przy kościele NMP Królowej Polski przy ul. Słowackiego.

Na czas zamknięcia nieobsługiwane będą przystanki przy ulicy Mościckiego, pl. Kościuszki i św. Antoniego od Ronda Olimpijczyków do Mościckiego,  dodatkowe przystanki B. Głowackiego/Zapiecek (obustronnie), po wyznaczonych trasach objazdowych obowiązują wszystkie przystanki.  Mogą wystąpić opóźnienia odjazdów autobusów  na trasy objazdowe.

 

Dla linii Nr  1, 2, 3, 6, 8, 9, 37   dla poszczególnych kursów wyznacza się  trasy objazdowe:

linia Nr 1

– kurs godz.: 20:19 z dworca  – od św. Antoniego przejazd ulicami: Graniczna do Jana Pawła II, dalej b.z,

– linia Nr 2

– kurs  20:23 z dworca  przejazd ulicami: Popiełuszki, Nowowiejska, B. Głowackiego, Graniczna,  od Jana Pawła II stałą trasą,

linia Nr 3

– kurs  20:16 z Mostowej zmiana trasy od Farbiarskiej przejazd ulicami: Legionów, Barlickiego, Konstytucji 3 Maja, Nowowiejska, B. Głowackiego, św. Antoniego, dalej stałą trasą,

linia Nr 6

– kurs  20:29 z Koplina –  od Warszawskiej przejazd ulicami: Konstytucji 3 Maja, Nowowiejska, dalej stałą trasą,

linia Nr 8

kurs 20:02 z Białobrzeg od B. Głowackiego przejazd ulicami: Nowowiejska, Konstytucji 3 Maja, od Warszawskiej stałą trasą,

– kurs 20:15 z ZBEDiM i kurs 20:47 ze Starzyc –  zmiana trasy od Warszawskiej przejazd ulicami: Konstytucji 3 Maja, Nowowiejska, B. Głowackiego i dalej stałą trasą,

linia Nr 9

– kurs 20:20 z Białobrzeg od B. Głowackiego przejazd ulicami: Nowowiejska, Grota Roweckiego, Szeroka, Koplina – dalej stałą trasą,

Linia 37

– kurs 20:18 z pl. Kościuszki przejazd ulicami: św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port,

Autobusy z objazdem opisanym powyżej oznakowane będą poprzez dodatkowe tablice „OBJAZD”.

Źródło: ZDIUM