Debata o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży

850

W gościnnych progach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 tomaszowscy policjanci wspólnie z przedstawicielami Łódzkiego Kuratora Oświaty przeprowadzili debatę społeczną pn.”Współpraca Policji z pedagogami szkolnymi w zakresie przeciwdziałania czynom naruszającym ład i porządek”. Wszystko po to, aby lepiej zdiagnozować społeczne oczekiwania w tym zakresie.

Debata daje możliwość bezpośredniego wypowiedzenia swoich oczekiwań, problemów i włączenia społeczeństwa w wypracowanie katalogu propozycji ich rozwiązań. Stąd też pomysł zorganizowania spotkania pn „Współpraca Policji z pedagogami szkolnymi w zakresie przeciwdziałania czynom naruszającym ład i porządek” i zaprezentowania tematu szeroko pojętego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenach szkół. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów to tematyka interesująca szczególnie rodziców, pedagogów i władz samorządowych, ale też bardzo ważny obszar działalności prewencyjnej i profilaktycznej tomaszowskiej Policji. W debacie, która odbyła się w 27 marca 2018r. udział wzięli: Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim insp. Szymon Herman, starszy wizytator p. Grażyna Haraśny i wizytator Jadwiga Lekan – przedstawicielki łódzkiego kuratora oświaty, dyrektor Tomaszowskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej p. Aleksandra Cedro, dyrektorzy, pedagodzy tomaszowskich szkół. Debatę swoim wystąpieniem tematycznym rozpoczął Komendant insp. Szymon Herman. Prelegentami podczas spotkania byli: nadkom. Aleksander Łazowski Naczelnik Wydziału Prewencji, wizytator Jadwiga Lekan, psycholog Hubert Cabała, profilaktyk st. sierż. Marta Mysur. Po tematycznych wystąpieniach nastąpiła dyskusja i powstały wstępne wnioski oraz propozycje realizacji wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Każdy z uczestników zabierając głos w dyskusji mógł zaprezentować i omówić przedsięwzięcia realizowane na terenach szkół oraz przedstawić wartościowe propozycje, a także wskazówki.

Źródło: KPP