Nielegalnie łowił ryby w Pilicy

477

Zarzut nielegalnego poławiania ryb w obrębie ochronnym usłyszał 36 letni mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego , który 12 kwietnia 2018r. został zatrzymany podczas łowienia ryb w okolicy jazu na Pilicy.

12 kwietnia 2018r. o godzinie 18:00, pracownik Polskiego Związku Wędkarskiego powiadomił tomaszowską policję, iż w obrębie ochronnym rzeki Pilicy dokonywany jest połów ryb. Policjanci z Ogniwa Wywiadowczego za tablicą informacyjną „Obręb ochronny, połów i czynności szkodliwe dla ryb surowo wzbronione”, zauważyli wędkarza. 36-letni mieszkaniec Tomaszowa został przesłuchany. Funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt wędkarski oraz ryby , które mężczyzna złowił. 36 – latek posiadał kartę wędkarską. Za swój czyn odpowie przed miejscowym sądem.  Za połów ryb w obrębie ochronnym, grozi grzywna, ograniczenie wolności, bądź jej pozbawienie na okres do 2 lat.
Ustawa o rybactwie śródlądowym przewiduje ustanawianie obrębów ochronnych w miejscach stałego tarła ryb, rozwoju narybku gromadnego zimowania, bytowania i przepływu ryb. Ten sam akt prawny zabrania połowu ryb w obrębach ochronnych. W powiecie tomaszowskim obrębem ochronnym są: 1) Obręb ochronny w Smardzewicach Gm. Tomaszów Maz. obejmujący odcinek rzeki Pilicy na długości 200 m w dół rzeki od zapory czołowej zbiornika zaporowego i część Zalewu Sulejowskiego na odległość 50 m od zapory. 2) Obręb ochronny w Tomaszowie Maz. obejmujący ujściowy odcinek cieku Józefówka , lewobrzeżnego dopływu rzeki Pilicy zwyczajowo zwanego zbiornikiem „Lodowiec” od kładki zlokalizowanej na cieku powyżej zbiornika do miejsca wpłynięcia jego wód do rzeki Pilicy, obowiązuje w okresie 3)Obręb ochronny w Tomaszowie Maz. obejmujący odcinek rzeki Pilicy na długości 50 m w górę rzeki od jazu piętrzącego „Brzustówka” i odcinek od jazu piętrzącego :Brzustówka” w dół rzeki Pilicy do ujścia kanału odpływowego starorzecza zwyczajowo zwanego „Zimne”. 4) Rezerwat „Spała” – przemieszczanie się i amatorski połów ryb na odcinku rzeki Pilicy dozwolony wyłącznie z oznakowanych ścieżek dydaktycznych. 5) Rezerwat „Gać Spalska” – całkowity zakaz amatorskiego połowu ryb na rzece Gać oraz na istniejących na niej zbiornikach wodnych na odcinku od jej źródeł do ujścia do zbiornika Spała – Rezerwat Przyrody.

Źródło: KPP