Debata w Lubochni- „Stop przemocy”

897

Policjanci Komisariatu Policji w Czerniewicach wyszli naprzeciw oczekiwaniom lokalnego społeczeństwa i zorganizowali debatę społeczną pt. „Stop przemocy”. Merytorycznych prelekcji wysłuchało blisko 300 mieszkańców gminy Lubochnia.

10 maja 2018 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lubochni odbyła się debata społeczna pt. ” Stop przemocy”. Organizatorem byli dzielnicowi Komisariatu Policji w Czerniewicach. W spotkaniu uczestniczyło blisko 300 mieszkańców, w tym największą grupę odbiorców stanowili rodzice. Swoją obecnością uświetnili je Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Maz. insp. Szymon Herman oraz Wójt Gminy Lubochnia p. Tadeusz Józwik.  W debacie brali udział także Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lubochni – p. Halina Lechowska, Sekretarz Rady Gminy – p. Maria Jolanta Ochota, Przewodniczący Rady Gminy – p. Tadeusz Skoneczny, przedstawiciele GOPS w Lubochni– p. Alina Pichola, p. Jacek Lubicki, p. Justyna Łomża.

Na początku dzielnicowi: mł.asp. Sylwester Koziura oraz mł.asp. Przemysław Batóg po przywitaniu zaproszonych gości i po przedstawieniu prelegentów przybliżyli tematykę spotkania. Dodatkowo omówili i przedstawili funkcjonowanie III Filarów Bezpieczeństwa: Aplikację Moja Komenda, i program Dzielnicowy Bliżej Nas oraz Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Funkcjonariusze zaprezentowali zawód policjanta. Wskazali na codzienność swojej pracy, w tym na największe zagrożenia przestępczości z jaką spotykają się w swoich rejonach służbowych. Pokazali działania profilaktyczne, które realizują na swoim terenie oraz współpracę z lokalnym społeczeństwem. Następnie głos zabrał Hubert Cabała psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tomaszowie Maz., który przedstawił tematykę psychologicznych aspektów przemocy w rodzinie. Po nim wystąpiła Sędzia Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz., – p. Anna Mroczek, która omówiła odpowiedzialność karną dorosłych i nieletnich w przypadku stosowania przemocy. Kolejnym prelegentem był członek zespołu interdyscyplinarnego oraz członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzezinach – p. Andrzej Kurczemski, który przybliżył zakres postępowania wobec sprawców i ofiar przemocy w rodzinie oraz zjawisko przemocy pod wpływem alkoholu. Na koniec dr nauk humanistycznych – p. Maciej Dowgiel w bardzo ciekawy sposób omówił zagadnienie cyberprzemocy.

Po zakończeniu prelekcyjnej części debaty podziękowano zaproszonym gościom za przybycie.  Z uwagi na szeroki zakres tematyczny jak również trafność i celowość przekazywanych treści, uczestnicy debaty wyrażali po jej zakończeniu swoje uznanie i potrzebę organizacji takich spotkań.

Źródło: KPP