Miejsca przyjazne seniorom

870

Od 15 czerwca do 31 sierpnia 2018 roku można zgłaszać kandydatury do tytułu „Miejsca przyjaznego seniorom”.

Celem projektu jest promowanie miejsc na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w których osoby starsze traktowane są w sposób szczególnie przyjazny, czują się swobodnie lub korzystają ze specjalnych przywilejów. Miejscami  przyjaznymi  seniorom mogą być kawiarnie, sklepy, apteki,  kina, różne instytucje publiczne tj. muzeum, ośrodki kultury, prywatni przedsiębiorcy albo też podmioty podejmujące działania na rzecz seniorów.

Miejsca zarekomendowane zostaną rozpatrzone przez Tomaszowską Radę Seniorów  i zatwierdzone przez prezydenta miasta. Zgłoszeń  mogą dokonać m.in. organizacje pozarządowe,  instytucje, firmy lub grupy składające się z co najmniej 10 osób.

Formularze dostępne są  m.in. w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta. Wypełnione dokumenty należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta.