„W 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości” – Ogólnopolska Konferencja Naukowa

760

„W 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości” pod taką nazwą odbyła się w dniu dzisiejszym Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi dra Dariusza Roguta oraz Starostę Tomaszowskiego Mirosława Kuklińskiego.

Konferencja odbyła się w I Liceum Ogólnokształcącym. Wśród prelegentów znaleźli się wykładowcy Uniwersytetów, Akademii i IPN.

„W 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości” - Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Tematyka konferencji dotyczyła walk o niepodległą Polskę i idei niepodległości Polski w działalności Józefa Piłsudskiego, odbudowy odrodzonej Rzeczpospolitej, polityki zagranicznej Piłsudczyków, wojska w polityce obozu Piłsudczyków w okresie dekompozycji. W przedmiocie prelekcji znalazła się też problematyka niepodległości w edukacji polonistycznej w okresie II RP i latach powojennych jak również prognozy Józefa Piłsudskiego z 1914r. w sprawie przebiegu nieuchronnego konfliktu zbrojnego.

„W 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości” - Ogólnopolska Konferencja Naukowa

W konferencji Starostwo reprezentowali: Barbara Robak – Członek Zarządu Powiatu, Beata Stańczyk – Naczelnik Wydziału Edukacji oraz Piotr Majchrowski – Przewodniczący Rady Powiatu.

Źródło: SP