15 minutowa lekcja o bezpieczeństwie podczas wakacji

848

Mając na uwadze zbliżające się wakacje tomaszowscy policjanci przeprowadzili w szkołach średnich ostatnią 15 minutową lekcję wychowawczą. O bezpieczeństwie dziś mówili do ponad 2000 tysięcy tomaszowskich uczniów podczas zakończenia roku szkolnego.

22 czerwca 2018 roku w trakcie uroczystości zakończenia roku tomaszowscy policjanci mówili o bezpieczeństwie podczas wakacji. W przeciągu 15 minut przestrzegli uczniów przed najważniejszymi zagrożeniami. Funkcjonariusze mówili o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, w tym o użytkowaniu przez uczestników ruchu smartfonów. Poruszyli temat szkodliwości środków odurzających, w tym głównie przestrzegali przed dopalaczami. Policjanci przypomnieli także zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Słowa mundurowych były poparte przygotowanymi przez nich spotami zaczerpniętymi z sieci. Bohaterami filmowych kampanii społecznych byli młodzi ludzie, którzy znaleźli się w sytuacjach zagrożenia związanych z poruszaną przez policjantów tematyką. Lekcja wychowawcza pozwoliła spotkać się z całą tomaszowską młodzieżą przy okazji zakończenia roku. Uczniowie mimo tego, że jedną nogą byli już na wakacjach z zaciekawieniem wysłuchali słów stróżów prawa. Mamy nadzieję, że pouczająca lekcja będzie towarzyszyć młodym ludziom podczas całych wakacji.