Kontrole autobusów i trzeźwości kierujących

688

Przypominamy, że od kwietnia do odwołania, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Łodzi organizują „stały punkt kontroli autobusów”. Czynności te realizowane są w dni powszednie (oprócz sobót, niedziel i dni świątecznych) w godzinach 06.30-09.00, na parkingu znajdującym się przy Al. Unii Lubelskiej na wysokości kąpieliska „FALA”. Na terenie całego woj. kontrole możliwe są w miejscach zbiórki

Poza godzinami funkcjonowania „stałego punktu kontroli” patrole policyjne w miarę możliwości dokonują kontroli autobusów bezpośrednio w miejscach zbiórek uczestników wyjazdu po uprzednim otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego na nr telefonu 42 665-25-10 w godz. 8.00-16.00.

Podobna procedura obowiązuje we wszystkich komendach miejskich i powiatowych woj. łódzkiego. Wystarczy wcześniej skontaktować się z policjantami i zgłosić takie zapotrzebowanie.

Przypominamy także,ze w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do swojego stanu trzeźwości kierujący może w najbliższej komendzie zwrócić się o umożliwienie badania. Zdecydowanie odradzamy przyjazd kierując samochodem….Zanim wsiądziesz za kierownicę i ruszysz w podróż bądź trzeźwy i wypoczęty.

utaj znajdziecie Państwo wykaz statycznych punktów kontroli autokarów funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego.

1.Komenda Miejska Policji w Łodzi – stały punkt kontroli – w godz. 06:30-09:00 na parkingu przy Al. Unii Lubelskiej na wysokości kąpieliska „Fala”. Punkt funkcjonuje również w soboty, aż do odwołania, a także w miarę możliwości kontrole dokonywane są w miejscach zbiórek uczestników wyjazdu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym – 042 665 25 10 w godz. 08:00–16:00 bądź – 42 665 25 00.

2.Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Tryb. – stały punkt kontroli – parking przed budynkiem Komendy Miejskiej przy ul. Szkolnej 30/38, czynny przez całą dobę po wcześniejszym telefonicznym umówieniu pod nr tel.: 44 647 94 62 całodobowo, bądź w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00 pod nr tel. 44 647 94 25.

3.Komenda Miejska Policji w Skierniewicach – stały punkt kontroli – parking przed budynkiem Komendy Miejskiej przy ul. Sobieskiego 69, czynny przez całą dobę. Zgłoszenia potrzeby kontroli autokarów należy umawiać telefonicznie w dni robocze pod nr tel.: 46 834 11 29 w godz. 6:00 – 22:00 i 46 834 11 88 po godz. 16:00
w pozostałe dni.

4.Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach – brak stałego punktu. Kontrole przeprowadzane są na bieżąco po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i miejsca pod nr tel.: 44 719 62 30, fax (44) 719 62 09.

5.Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu – stały punkt kontroli – parking przy budynku Komendy Powiatowej ul. Sikorskiego 2, czynny przez całą dobę po uprzednim zgłoszeniu co najmniej 1 dzień wcześniej od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00 pod nr tel.: 43 827 77 40/41.

6.Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej – stały punkt kontroli zatoka parkingowa przy budynku Komendy Powiatowej ul. Kościuszki 23. Zgłoszenia na adres KPP w Rawie Mazowieckiej bądź fax: 46 814 28 64 lub te. 46 814 81 03 conajmniej 3 dni przed planowanym wyjazdem.

7.Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie – parking przy dworcu PKS ul. 1 Maja w godz. 06:00-22:00 po wcześniejszym zgłoszeniu wyjazdu autokaru pod nr tel.: 34 311 20 06.

8.Komenda Powiatowa Policji w Radomsku – brak stałego punktu. Zainteresowani mogą zgłaszać termin
i miejsce wyjazdu, wówczas policjanci dokonają kontroli kierowcy i pojazdu. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie  od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 lub całodobowo poprzez dyżurnego KPP w Radomsku fax: 44 685 28 68.

9.Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu – stały punkt kontroli – parking przy dworcu PKS ul. Traugutta 53 w godz. 06:30-08:30 po wcześniejszym zgłoszeniu wyjazdu autokaru, a w szczególnych przypadkach o innym czasie po uzgodnieniu z Naczelnikiem WRD KPP w Wieluniu lub osobą upoważnioną. Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. 043 843 72 74, 043 843 72 48.

10.Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie – doraźny punkt kontroli – teren dworca PKS w Wieruszowie ul. Wrocławska 18. Potrzebę kontroli należy zgłaszać w godz. 7:30-15:30 do Wydziału Ruchu Drogowego tel. 62 783 24 48 /402 lub całodobowo do dyżurnego jednostki tel. 062 783 24 11.

11.Komenda Powiatowa Policji w Pabianice – stały punkt kontroli – parking przed budynkiem Komendy Powiatowej ul. Żeromskiego 18 w godz. 06:00-22:00 po wcześniejszym umówieniu pod nr tel.: 42 225 33 72.

12.Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach – brak stałego punktu. Kontrole będą odbywały się w miarę możliwości w miejscach i czasie wskazanym przez organizatora przed wyjazdem, po uprzednim poinformowaniu, co najmniej na 7 dni wcześniej pod nr tel.: 046 874 03 30.

13.Komenda Powiatowa Policji w Opocznie – brak stałego punktu, najczęściej parking obok basenu ul. Biernackiego. Zainteresowani mogą zgłaszać telefonicznie pod nr 44 754 61 38, 44 754 61 55 z 2 lub 3 dniowym wyprzedzeniem, wówczas wspólnie
z naczelnikiem WRD KPP lub dyżurnym uzgadniają czas i miejsce kontroli.

14.Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu – brak stałego punktu.  Zainteresowani mogą zgłaszać telefonicznie pod nr 042 714 22 00/01 do Dyżurnego KPP w Zgierzu lub w Wydziale Ruchu Drogowego 042 714 22 5692, gdzie indywidualnie uzgadniane będzie miejsce i czas kontroli.

15.Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli – stały punkt kontroli – parking przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji przy ul. Długiej 30 po uprzednim telefonicznym  zgłoszeniu tel.: 043 824 43 21.

16.Komenda Powiatowa Policji w Kutnie – punkt kontroli parking przed Komendą Powiatową Policji w Kutnie ul. Toruńska 14. Zgłoszenia na takie zapotrzebowanie przyjmowane są telefonicznie w dni pracujące w godz. 8:00-16:00 pod nr tel.: 24 253 22 25.

17.Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie – stały punkt kontroli. Bełchatów ul 1-go Maja 63 przy SPORT HOTELU Kontrole autokarów odbywają się po uzgodnieniu tel. 44 63 55 252 z Naczelnikiem lub Zastępcą WRD KPP w godz. 8:00-15:00.

18.Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy – brak stałego punktu. Kontrole będą przeprowadzone po zgłoszeniu takiej potrzeby przez organizatora wyjazdu, w uzgodnionym na bieżąco terminie, tel.: 024 721 11 00 fax.: 024 721 11 49.

19.Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu – stały punkt kontroli – parking za Ratuszem Urzędu Miasta ul. Starorzecze. Kontrole autokarów odbywają się po uzgodnieniu z dyżurnym jednostki pod nr tel.: 046 830 95 25 lub 046 830 95 89.

20.Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Maz. – stały punkt kontroli – przy ulicy PCK, bez wskazania zakresu godzinowego. Kontrole odbywają się po uprzednim uzgodnieniu pod nr tel.: 44 726 10 42 lub całodobowi pod nr tel. 44 726 10 00.

21.Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach –  stały punkt kontroli Poddębice ul.Targowa 22. Kontrole będą przeprowadzone po zgłoszeniu telefonicznym pod nr tel.: 43 678 94 11 lub 43 678 94 04, w uzgodnionym na bieżąco terminie i miejscu.

22.Komenda Powiatowa Policji w Łasku – brak stałego punktu. Kontrole autokarów odbywają się po uzgodnieniu telefonicznym z Naczelnikiem WRD KPP w godz. 8:00-16:00 pod nr tel.: 43 675 69 57 bądź całodobowo z dyżurnym jednostki nr tel.: 43 675 69 11 co najmniej 2 dni wcześniej.

Stałe punkty kontroli autokarów funkcjonują w okresie wzmożonych wyjazdów dzieci i młodzieży zarówno na wycieczki, zielone szkoły jak i do innych  miejsc wypoczynku.

Źródło: KPP