Oświadczenie Stowarzyszenia „Jedno Serce” w sprawie boiska w Tomaszowie Mazowieckim

755

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2018 r.

OŚWIADCZENIE

W związku z medialnymi doniesieniami (np. w serwisie nasztomaszow.pl) dotyczącymi prac prowadzonych na zlecenie Stowarzyszenia Sportu i Turystyki „Jedno Serce” na terenie Obiektu Nr 4 „stadion” Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim pragniemy wyjaśnić, że na podstawie umowy użyczenia z dnia 24 maja 2013 r. Stowarzyszenie zostało zobligowane do wykonania całkowitego remontu użyczonego boiska treningowego oraz prowadzenia na jego terenie piłkarskiej działalności szkoleniowej.
W ramach wykonania przedmiotowej umowy Stowarzyszenie poczyniło na użyczonym terenie szeregu nakładów rzeczowych, w tym w szczególności w modernizację nawierzchni oraz w infrastrukturę nawadniającą, która wymaga stałego serwisu oraz doraźnej i okresowej konserwacji.
Chcąc zachować wszelkie prawem przewidziane procedury Stowarzyszenie dokonało w Urzędzie Miasta Tomaszów Mazowiecki zgłoszenia zamiaru prowadzenia prac remontowych, wskazując m.in. precyzyjnie ich zakres (kopia zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia). Po dokonaniu zgłoszenia rozpoczęło zaś prowadzenie planowanej od dłuższego czasu modernizacji użyczonego obiektu.
Z tego też względu Stowarzyszenie z dużym zaskoczeniem i żalem odbiera pojawiające się w mediach sugestie, jakoby prowadzone prace modernizacyjne stanowiły „dewastację” boisk treningowych Akademii Piłkarskiej działającej przy klubie piłkarskim RKS Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki. Przez szereg lat obowiązywania umowy współpraca Klubu ze Stowarzyszeniem przebiegała bez jakichkolwiek problemów a Stowarzyszenie wywiązywało się ze wszelkich swoich obowiązków i czyni to nadal. Jednym z tych obowiązków jest właśnie prowadzenie obecnych prac modernizacyjnych.
W związku z powyższym Stowarzyszenie wzywa wszelkie podmioty, które poprzez bezpodstawne sugerowanie, że Stowarzyszenie „dewastuje” obiekt boiska treningowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim naruszają dobre imię Stowarzyszenia, do natychmiastowego zaprzestania tych działań i powstrzymania się od nich w przyszłości oraz zamieszczenia sprostowanie nieprawdziwej informacji sugerujących m.in. bezprawność prowadzonych prac remontowych.