Za nami Powiatowe Święto Plonów w Ujeździe

386

Drugie Powiatowe Święto Plonów za Nami. Tegoroczne Dożynki Powiatowe odbyły się w gminie Ujazd w pięknej scenerii kompleksu parkowo pałacowego w Ujeździe.

Powiatowe Święto Plonów w Ujeździe Powiatowe Święto Plonów w Ujeździe

Uroczystości rozpoczęły się Msza Świętą, a następnie korowód przeszedł do Parku, gdzie odbyły się główne uroczystości czyli Ceremoniał Dożynkowy i Przekazanie Wieńców oraz występy artystyczne i zabawa taneczna.
Gwiazdą wieczoru była CLEO. Dożynki były świetna okazją do przyznania nagród i wyróżnień dla najbardziej zasłużonych sołectw dla gminy, w tym roku wyróżniono dwa sołectwa.

Powiatowe Święto Plonów w Ujeździe Powiatowe Święto Plonów w Ujeździe

Bardzo miły akcentem zakończyła się główna część obrzędowa. Wójt Gminy Ujazd i Przewodniczący Rady Gminy wyróżnili tytułem Przyjaciel Gminy Ujazd Starostę Tomaszowskiego Mirosława Kuklińskiego oraz Arkadiusza Gajewskiego Radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Foto: Dariusz Kwapisiewicz BRANDMEDIA