Przebudowa ulicy Modrzewskiego – objazdy dla autobusów linii Nr 8, 9, 38 i 40

1371

Przebudowa ulicy Modrzewskiego – objazdy dla autobusów linii Nr 8, 9, 38 i 40  

Tymczasowe zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej dotyczą już linii Nr 1, 3 i 12. nowe ograniczenia wprowadzą duże zmiany w układzie komunikacyjnym, dlatego MZK prosi o szczegółowe zapoznanie się z nowymi trasami i przeprasza za utrudnienia.

W związku z remontem ulicy Modrzewskiego na odcinku od mostu na  Pilicy do skrzyżowania z Robotniczą od poniedziałku 24  września br. od godziny siódmej  do odwołania linie Nr  8, 9, 38 i 40  na czas zamknięcia drogi zmienią trasy przejazdu. Linie Nr 8 i 9 nie będą obsługiwały m.in. przystanki przy ul. B. Głowackiego, św. Antoniego i Brzustówce, ponadto linia Nr 8 nie będzie kursowała do Białobrzeg, a linia Nr 9 nie będzie obsługiwała Ludwikowa. Wg zapowiedzi Wykonawcy prace nie będą trwały dłużej niż do 29 września br..

 Szczegółowe trasy przejazdu:  

Linia Nr 8

– w kierunku Ludwikowa – począwszy od ulicy Mościckiego dalszy przejazd objazdem ulicami: Mireckiego, Białobrzeską Ludwikowską do pętli przy Niebieskich Źródłach, część kursów do pętli przy Jana.  Uwaga:  linia nr 8 na czas remontu nie obsługuje Białobrzeg, trasa przejazd obowiązuje dla obu kierunków. Kursy z godz.: 5:03 i 13:04 (po linii Nr 38 z Wąwału), będą obywać się od przystanku Radomska – Gminna bez przejazdu przez Ludwików,

Linia Nr 9  – w kierunku Białobrzeg objazd od ulicy Mościckiego przejazd ulicami: Mireckiego, Białobrzeską (obowiązują przystanki: Białobrzeska Kolejowa i Białobrzeska Ludwikowska), Radomską, Opoczyńską do pętli Białobrzegi, (linia Nr 9 na czas remontu nie obsługuje Ludwikowa),

Linia Nr 38

– od Wąwału przejazd przez Białobrzegi i dalej ulicami: Radomską, Białobrzeską, Mireckiego, Mościckiego do pl. Kościuszki, kursy z godz.: 4:57 i 12:58 z Wąwału przejazd do Białobrzeg dalej przejazd linią Nr 8,

– kursy w kierunku Brzustowa od ulicy Mościckiego objazd: Mireckiego, Białobrzeską, Radomską do Wąwału i od Wąwału stałą trasą do Brzustowa,

Linia Nr 40

Trasa objazdowa dla linii Nr 40 odbywać się będzie na trasie od dworca do św. Antoniego stałą trasą, dalej przejazd bez zatrzymywania się na przystankach ulicami: W. Panfil, Jana Pawła II do Nagórzyc  i dalej tamą  (Zalew)  – do skrzyżowania Wodna i Główna w Smardzewicach. Dalsza trasa będzie zmienna, zgodnie z danym kursem które opisane są wariantowo, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z trasą przejazdu dla poszczególnych kursów. Podczas przejazdów ulicą Główną w Smardzewicach, kiedy autobus będzie wykonywał przejazdy w obu kierunkach zatrzymywał się będzie tylko na przystankach odpowiadających stałem kierunkowi.

Wariant I (objazd dla obu kierunków) – trasa dotyczy kursów z godz.: 4:24, 5:29, 6:15, 18:30 i 20:10 z Tomaszowa oraz kursów z godz.: 19:05 i 22:58 z Twardej,

– od dworca przejazd do św. Antoniego b/z dalej ulicami: W. Panfil, Jana Pawła II do Nagórzyc  i dalej tamą  (Zalew) do Smardzewic – od skrzyżowania Wodna i Główna trasą zgodną z danym kursem czyli do (z) Twardej lub Karolinowa.

Warianty dla poszczególnych kursów z przejazdem przez Smardzewice:

– wariant II  – dla kursów z godz.: 7:29 z pl. Kościuszki i  13:25, 14:30, 15:35 i 22:25 z dworca z obsługą dodatkowo Białej Góry,

danym kursem po trasie obsługiwane są tylko przystanki od dworca do przystanku – św. Antoniego – Park Rodego (i pl. Kościuszki dla kursu z godz.: 7:29), dalej przejazd do Białej Góry odbywa się bez zatrzymywania na przystankach, dopiero od przejazdu powrotnego począwszy od Białej Góry obsługiwane są wszystkie przystanki dla danej trasy,

– wariant III – dla kursu z godz.: 12:07 z dworca – uwaga na czas objazdu –  kurs przyspieszony odjazd z dworca godz.: 12:00, począwszy od przejazdu ulicą W. Panfil do ulicy Wesołej w Smardzewicach bez zatrzymywania się na przystankach, począwszy od ulicy Wesołej  przejazd do Karolinowa z obsługą przystanków,

– wariant IV –  dla kursów z godz.: 4:45, 6:58 12:48, 14:32 i 16:32 z Karolinowa i 5:56,  8:06 i 20:52 z Twardej,

danym kursem na trasie od Karolinowa do Białej Góry obsługiwane są wszystkie przystanki po trasie , od Białej Góry autobus powraca do Smardzewic i dalej przez Nagórzyce do Tomaszowa bez zatrzymywania się na przystankach po trasie aż do W. Panfil, dalszy przejazd począwszy od św. Antoniego do dworca odbywać się będzie z zatrzymywaniem się na przystankach,

– wariant V – dla kursu z godz.:  7:17 z Twardej:

danym kursem na trasie od Twardej do ulicy Wesołej w Smardzewicach (przy kościele)  obsługiwane są wszystkie przystanki po trasie, po nawrocie kurs odbywa się do Tomaszowa bez zatrzymywania na przystankach, obsługiwane są tylko przystanki począwszy od św. Antoniego na trasie do dworca,

Uwaga podczas prac przewidywany jest też remont skrzyżowania ulicy Głównej i Łozińskiego w Smardzewicach autobus linii Nr 40 kursuje, dla kursów wg wariantu II obowiązywałby wtedy wariant III.

Źródło: Urząd Miasta