Wybory do samorządu uczniowskiego SP Nr 3

571

Autor: SP nr 3 im. Józefa Piłsudskiego

Jak co roku we wrześniu odbyła się w naszej szkole kampania wyborcza kandydatów do Samorządu Uczniowskiego. Były plakaty, ulotki, hasła i obietnice przedwyborcze. Ukoronowaniem akcji wyborczej były wybory, które w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym wyłoniły samorządową reprezentację szkoły.
Dnia 27 września odbyły się wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Każdy uczeń oddał swój głos na karcie wyborczej na jednego z kandydatów. Wyniki: Małgorzata Jedyk (klasa 3d) – 168 głosów, Marcelina Bińczyk (klasa 3d) – 67 głosów, Oliwia Piotrowska – (klasa 3e) – 50 głosów.

Nad prawidłowym przebiegiem głosowania nadzór sprawowała powołana wcześniej Komisja Wyborcza oraz opiekunowie Samorządu Szkolnego.

Nowej radzie Samorządu Uczniowskiego serdecznie gratulujemy!!