Przystań: umowa na modernizacje podpisana!

692

Firma z Tomaszowa Mazowieckiego, Zakład Urządzania i Konserwacji Zieleni, wykona modernizację miejskiej Przystani. Wykona ona prace za 5 997 258,00. Pierwotnie miasto przeznaczyło na ten cel 4 381 290,00 złotych brutto z czego 3 052 753,10 to dofinansowanie. Radni miejscy przychylili się jednak do wniosku prezydenta i podjęli uchwałę o przesunięciu dodatkowych środków na ten cel. Dziś prezydent Marcin Witko oraz przedstawiciele firmy podpisali umowę.

Miasto pozyskało dofinansowanie na modernizacje tomaszowskiej przystani w ramach RPO województwa łódzkiego. Projekt obejmuje wspólną aplikację 4 gmin z powiatu tomaszowskiego: Gmina Tomaszów Mazowiecki, Gmina-Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gmina  Inowłódz, Gmina Rzeczyca wraz z udziałem starostwa Tomaszowskiego.

Dotyczy on zwiększania atrakcyjności terenów leżących wzdłuż rzeki Pilicy poprzez zagospodarowanie terenów przyległych, przystani, miejsc wodowania kajaków itp. Każdy z partnerów odpowiedzialny będzie za realizację swojego zakresu.

W Tomaszowie wykonane zostaną nowe miejsca wodowania kajaków, plaża miejska, trapy widokowe, scena letnia, boiska do siatkówki plażowej , boisko wielofunkcyjne do koszykówki, zagospodarowana zostanie zieleń, powstaną węzły sanitarne, szalety, przebieralnie, dwa place zabaw, miejsca gastronomiczne dla food truck, ekspyremantarium dla dzieci, labirynt  z zieleni dla dzieci, system monitoringu rzeki, nowe oświetlenie oraz alejki i place.

Wartość całego projektu to 11.081.007,00 zaś łączne dofinansowanie w ramach RPO WŁ wynosi 7.133.459,52. Gmina-Miasto Tomaszów Mazowiecki w ramach projektu będzie realizować kompleksowe zagospodarowanie terenów tzw. ,,Przystani nad rzeka Pilicą”.