Zaproszenie do udziału w Konkursie na Komiks

761

II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim oraz Szkoła im. Szymona Konarskiego w Wilnie zapraszają do udziału w Konkursie na Komiks.

Celem konkursu jest:

– propagowanie wiedzy historycznej, postaw patriotycznych i przywiązania do ojczyzny;

– kształtowanie świadomości narodowej;

– kształtowanie postawy tożsamości narodowej;

– selekcja wiadomości i zgromadzonego materiału;

– promowanie talentów plastycznych młodzieży oraz kreatywnego podejścia do zadania;

– podkreślenie współpracy i zaangażowania młodzieży ze szkół partnerskich;

Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim oraz Szkoły Średniej im. Szymona Konarskiego w Wilnie.

Zakres tematyczny i forma wykonania:

Tematyka komiksu musi nawiązywać do tytułu konkursu „ŚLADAMI WSPÓLNEJ HISTORII POLSKI I LITWY W 100 ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ OBYDWA PAŃSTWA NIEPODLEGŁOŚCI”. Komiks powinien być wykonany w formacie A4 i zawierać maksymalnie 10 pojedynczych stron. Technika wykonania jest dowolna. Do konkursu mogą przystąpić pojedynczy uczniowie lub 3-osobowe zespoły uczniów.

Prace konkursowe powinny być opatrzone danymi autora (imię, nazwisko, klasa i szkoła).

REGULAMIN KONKURSU NA KOMIKS