Dzień Edukacji Narodowej

736

Autor: Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Tradycyjna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się w czwartek
(11 października) w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Spotkanie było okazją, by nagrodzić nauczycieli i dyrektorów szkół.

Coroczne spotkania w gronie m.in. pracowników placówek oświatowo-wychowawczych, władz samorządowych, przedstawicieli kuratorium wrosły już na stałe do tradycji tomaszowskiej oświaty. W atmosferę świętowania zgromadzonych gości wprowadził występ saksofonisty Dawida Bocza.

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej: Pani Elżbieta Wilczyńska – dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim.

Nagroda Łódzkiego Kuratora Oświaty: Pani Urszula Seredyn, nauczyciel doradca metodyczny w zakresie religii w SP 7

Złoty medal za długoletnią służbę: Pani Wanda Popławska – SP 12  Pani Maria Śledzińska – SP 11

Nagrody prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego Marcina Witko otrzymali:

Lp Imię i nazwisko nagrodzonego nauczyciela Stanowisko / nauczany przedmiot Nazwa placówki
1. Kamilla Madzio dyrektor Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1
2. Izabela Śliwińska dyrektor Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5
3. Aneta Jarząbek dyrektor Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 7
4. Dorota Karwas dyrektor Zespół Przedszkolny
5. Mariola Kubacka język angielski Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1
6. Ewa Goździk-Szczepańska wicedyrektor/edukacja wczesnoszkolna Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2
7. Wojciech Milczarek muzyka/wychowawca świetlicy Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2
8. Mariusz Gońda wicedyrektor/język polski Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2
9. Urszula Żak wychowanie przedszkolne Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3
10. Katarzyna Ogórek wicedyrektor Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4
11. Grażyna Łobodecka wicedyrektor Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4
 12. Rafał Ślusarski wychowanie fizyczne Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4
13. Anna Knap-Gronostaj nauczyciel współorganizujący Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5
14. Elżbieta Piasna edukacja wczesnoszkolna Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6
15. Kamila Dębowska matematyka, informatyka Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6
16. Iwona Brzeska-Kubacka język polski Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 7
17. Lucyna Siudzińska wicedyrektor, język polski Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8
 18. Paweł Zakaszewski historia Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8
19. Joanna Domalik-Dróżdż język polski Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9
20. Elżbieta Kowalska wicedyrektor, wychowanie przedszkolne Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 10
21. Anna Jolanta Czyż religia Szkoła Podstawowa nr 10
im. Tomaszowskich Olimpijczyków
22. Ewa Beata Szewczyk przyroda Szkoła Podstawowa nr 10
im. Tomaszowskich Olimpijczyków
23. Magdalena Dorociak nauczanie początkowe Szkoła Podstawowa nr 10
im. Tomaszowskich Olimpijczyków