Ślubowanie klas pierwszych, Święto Patrona i Dzień Edukacji Narodowej

493

Autor: ZSP nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

W piątek, 12 października, świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Patrona – Tadeusza Kościuszki i Dzień Edukacji Narodowej, połączone ze ślubowaniem klas pierwszych.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Starostwa Powiatowego oraz wojska, zaprzyjaźnione ze szkołą panie ze Związku Emerytów i Rencistów, emerytowani pracownicy szkoły, przedstawiciele placówek oświatowych i rodzice naszych uczniów.

Pan dyrektor Dariusz Kwiatkowski przypomniał zgromadzonym postać patrona szkoły i złożył życzenia wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi.
Klasy II I i III H, pod kierunkiem pań Karoliny Greszel, Małgorzaty Wuls i Karoliny Ziętary, przygotowały apel poświęcony Tadeuszowi Kościuszce. Klasa II IT wraz z wychowawczynią panią Dobrawą Smejdą przedstawiła zabawną scenkę poświęconą pracy nauczycieli i funkcjonowaniu szkoły.

Uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie i tym samym stali się pełnoprawnymi uczniami słynnego Mechanika. Zgodnie z tradycją zasadzili również drzewka na terenie szkoły.

Po uroczystości pracownicy szkoły i zaproszeni goście spotkali się na słodkim poczęstunku w szkolnej kawiarence.