Lokalni przedsiębiorcy zdobywają zagraniczne rynki

286

Autor Starostwo Powiatowe

W dniach 16-20 października 2018 roku czteroosobowa grupa przedsiębiorców z powiatu tomaszowskiego uczestniczyła w Międzynarodowych Targach SAIE BOLOGNA we Włoszech.
Wyjazd zorganizowany został w ramach projektu pn.: „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego”
dofinansowanego z II Osi priorytetowej: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
W trakcie targów każdy z przedsiębiorców miał okazję uczestniczyć w spotkaniach biznesowych dostosowanych do profilu działalności przedsiębiorstwa, które reprezentowali.
Na 6 halach prezentowało się ponad 400 wystawców, głównie z włoskich firm. Poza spotkaniami dedykowanymi przedsiębiorcy mogli zapoznać się z nowinkami w zakresie badań geologicznych, budownictwa czy nowoczesnych elementów architektonicznych.
Mamy nadzieję, że pozyskane kontakty z przedstawicielami włoskich firm ułatwią tomaszowskim przedsiębiorcom ekspansję rynków zachodnich i dalszą współpracę.