Budowa ronda u zbiegu ulic św. Antoniego i Mazowieckiej

888

Autor: Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim poinformował, że od 5 listopada 2018 r. (poniedziałek) rozpocznie przebudowę skrzyżowania ul. Św. Antoniego i ul. Mazowieckiej.

W związku z tym zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu nakazująca stosowanie objazdu ulicami: Wandy Panfil, św. Jana Pawła II oraz Wierzbową i Batalionów Chłopskich.

Zmiany dla autobusów MZK linii Nr 4, 8, 9, 36, 37, 38 i 40

Linie Nr 4, 8, 9, 38 i 40 na czas zamknięcia drogi zmienią trasy przejazdu. Nie obsługiwane będą przystanki św. Antoniego – B. Głowackiego i św. Antoniego – gen Sikorskiego. Przystanki św. Antoniego – Mazowiecka i św. Antoniego – Brzustówka obsługiwane w ograniczonym stopniu. Wprowadza się dodatkowe przystanki tymczasowe: św. Antoniego – Batalionów, Graniczna – św. Antoniego. Zwraca się szczególną uwagę na przyspieszone odjazdy w kierunku centrum autobusów linii Nr 8, 38 i 40 z przystanków usytuowanych przed wyznaczonym objazdem.

Szczegółowe trasy przejazdu:

Linia Nr 4

Skrócenie trasy – do ulicy Wandy Panfil i dalej od Ronda Olimpijczyków przejazd ulicą Graniczną do pętli przy Smugowej stanowiącej początkowy przystanek. Przy ulicy Granicznej obowiązywać będą – tylko linię Nr 4 – przed Rondem Olimpijczyków przystanki tymczasowe. Nie obsługiwane będą przystanki przy św. Antoniego. Rozkład przystankowy b/z., odjazdy z Smugowej wg dotychczasowego rozkładu z Brzustówki.

Linia Nr 8

Dla linii Nr 8 obowiązuje trasa przejazdu z objazdem ulicą Wierzbową, część kursów ze względu na ograniczenia czasowe kończyć będzie na pętli przy ulicy Jana, część pozostanie z obsługą Białobrzeg. Nowa trasa: począwszy B. Głowackiego objazd ulicami: św. Antoniego, Wandy Panfil, Jana Pawła II, Wierzbową, Batalionów do św. Antoniego (obowiązuje tymczasowy przystanek św. Antoniego – Batalionów) i dalej stałą trasą do pętli Jana lub Białobrzeg. Na trasie objazdowej obowiązują dotychczasowe stałe przystanki. Uwaga: ulegną przyspieszeniu odjazdy z Białobrzeg (z pętli Jana) średnio ok. 6 minut aby począwszy od przystanków stałych (po objeździe) linia nr 8 była jak najbliżej dotychczasowych rozkładów przystankowych.

Linia Nr 9

W kierunku Białobrzeg objazd od ulicy Mościckiego ulicami: Mireckiego, Białobrzeską (obowiązują przystanki: Białobrzeska Kolejowa i Białobrzeska Ludwikowska), Radomską, Opoczyńską do pętli Białobrzegi, (linia Nr 9 na czas remontu nie obsługuje Ludwikowa). Czasy przystankowe w kierunku Białobrzeg b/z. Odjazdy z Białobrzeg odbywać się będą opóźnione (w stosunku do obowiązującego) aby od ulicy Mościckiego był zachowany czas przystankowy jak przed objazdem.

Linie Nr 36 i 37

Drobne korekty rozkładu „wymuszone” powiązaną rozkładowo linią nr 38.

Linie Nr 38 i 40

Dla linie Nr 38 i 40 wprowadza się objazd ulicami: Wandy Panfil, Jana Pawła II, Wierzbową, Batalionów z obsługą przystanków na trasie objazdowej. Uwaga – odjazdy dla kierunku do centrum miasta począwszy od przystanków początkowych (strefowych) ulegają przyspieszeniu średnio o 6 minut w stosunku do czasów dotychczasowych, aby na przystankach po objeździe zachować czasy podobne do obowiązujących przed objazdem. Dla kursów od pl. Kościuszki i dworca zmiany odjazdów dotyczą poszczególnych kursów. Dla linii nr 40 w kierunku Smardzewic obowiązuje dodatkowy tymczasowy przystanek św. Antoniego – Batalionów.

Szczegółowe rozkłady jazdy będą dostępne od 4 listopada 2018 r. na stronie internetowej www.mzktomaszow.pl

Za utrudnienia przepraszamy.