„Rekord dla Niepodległej”

478

Autor: II LO im. Stefana Żeromskiego

Nasza szkoła wzięła udział w akcji „Rekord dla Niepodległej” ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Celem „Rekordu dla Niepodległej” było wspólne zaśpiewanie przez uczniów i nauczycieli szkół i przedszkoli w kraju i zagranicą 4 – zwrotkowego hymnu narodowego.
W organizację akcji zaangażował się samorząd uczniowski.
9 listopada o godz. 11 dyrekcja, nauczyciele i wszyscy uczniowie szkoły zgromadzili się na boisku szkolnym. Przewodniczący SU Piotr Tomasik przedstawił cele i założenia tego wydarzenia.
O godz. 11.11 podczas ceremonii wciągnięcia flagi na maszt w asyście Pocztu Flagowego i Pocztu Sztandarowego rozbrzmiał znany wszystkim Polakom „Mazurek Dąbrowskiego”.
Było to podniosłe i wzruszające wydarzenie. Chwile wspólnego śpiewania pozostaną na długo w pamięci uczniów i nauczycieli.