Ostatnia sesja Rady Miejskiej

619

Foto: Dariusz Kwapisiewicz

Autor Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki

Dobiegła końca kadencja 2014-2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. 14 listopada radni spotkali się na ostatnich obradach.

Radni siódmej kadencji zostali wybrani w wyborach samorządowych w dniu 16 listopada 2014 r. Mandaty uzyskali: Kazimierz Baran, Krystyna Bobińska, Krzysztof Dziubałtowski, Jarosław Feliński, Iwona Flamholc, Adam Iwanicki, Ewa Kaczmarek, Zbigniew Kamiński, Cezary Krawczyk, Krzysztof Kruk, Marek Kubiak, Krzysztof Kuchta, Krzysztof Misiak, Wiesław Pawłowski, Krzysztof Pierściński, Kazimierz Pietrzyk, Marcin Rybak, Urszula Seredyn, Marek Skrzypczyk, Beata Stańczyk, Radosław Szmidt, Zofia Szymańska i Tomasz Zdonek.

W związku z powołaniem Zofii Szymańskiej na funkcję zastępcy prezydenta miasta zostały przeprowadzone wybory  uzupełniające. Skład radnych uzupełnił Jarosław Batorski. Przewodniczącym Rady Miejskiej był Krzysztof Kuchta, a wiceprzewodniczącymi: Kazimierz Pietrzyk, Krzysztof Pierściński oraz Wiesław Pawłowski.

W okresie siódmej kadencji zostało zwołanych 71 sesji, w tym 9 w trybie nadzwyczajnym. Radni podjęli rekordową liczbę uchwał – 632.

W trakcie ostatnich obrad przewodniczący Krzysztof Kuchta podsumował czteroletnią działalność Rady Miejskiej. Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko przekazał radnym podziękowania za ” wyrozumiałość, wspaniałą współpracę przy uchwalaniu niejednokrotnie trudnych i ważnych uchwał wspierających nasze miasto”. Rajcy otrzymali pamiątkowe publikacje „Polska – droga do niepodległości”.

Nowa Rada Miejska wybrana w tegorocznych wyborach samorządowych spotka się na pierwszej sesji w poniedziałek 19 listopada. Początek o godz. 12.