Tydzień walki z przemocą wobec kobiet

564

Autor: Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

W ramach prowadzonej kampanii walki z przemocą wobec kobiet Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim zaprasza osoby zainteresowane sprawami zapobiegania oraz zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, osoby będące ofiarami przemocy, na otwarte konsultacje i porady z psychologiem i pracownikiem socjalnym sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w dniach 28 i 29 listopad 2018 r. w godzinach 8.00 – 15.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Cekanowska 5, I piętro, lok. 23 i 29).