„Tomaszowska Trójka” druga w Polsce!

618

Autor: Piotr Kaniewski

W dniach 15-16 listopada 2018 w Warszawie odbyło się podsumowanie i wręczenie dyplomów za czołowe miejsca w konkursie „Jesteśmy Cyfrowobezpieczni” zorganizowanym w ramach projektu Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. Projekt był organizowany od grudnia 2015 roku przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” dzięki środkom finansowym Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Celem konkursu było motywowanie szkół do podejmowania działań promujących zasady bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów szkół oraz ich rodziców.  Zaangażowanie uczniów i nauczycieli z Trójki w realizację zadań konkursowych  zaowocowało II miejscem w Polsce w kategorii szkół gimnazjalnych. Nagrodą dla uczniów był udział 28 osób (w tym trzech opiekunów) w obozie edukacyjnym, zorganizowanym w wakacje w Tarnowie.  W imieniu społeczności szkolnej dyplom odebrali  nauczyciele (dziś już Szkoły Podstawowej nr 3) Pani Izabela Kolanko i Pan Piotr Kaniewski.

W trakcie III Konwentu organizowanego pod hasłem „Uczniowie w sercu cyberbezpieczeństwa” podczas dwa intensywne dni nauczyciele uczestniczyli w prelekcjach, szkoleniach i warsztatach poszerzających wiedzę na temat szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa oraz mieli okazję do poznania nowych, inspirujących osób.

Trójce gratulujemy sukcesu, który jest wspólnym dziełem społeczności szkolnej. Oprócz wiedzy i umiejętności nabytych podczas realizacji zadań konkursowych pozostaje jeszcze jedna – bardzo ważna wartość dodana – wspólnota i przeświadczenie że razem, gdy przyświeca nam wspólny cel, możemy osiągnąć bardzo wiele.

Foto: źródła własne i https://www.facebook.com/cyfrowobezpieczni/photos/a.733030057051133/733036120383860/?type=3&theater