XIII Tomaszowskie Teatralia

532

Autor: MCK filia MOK

Gala rozdania nagród XIII Tomaszowskich Teatraliów odbyła się w minioną sobotę w filii Tkacz. Poniżej zamieszczamy protokół rady artystycznej oraz fotorelację z wydarzenia
Gratulujemy serdecznie laureatom Przeglądu. Już dzisiaj wszystkich miłośników teatru zapraszamy na kolejną edycję Tomaszowskich Teatraliów.

Protokół z XIII Przeglądu Teatrów Amatorskich,
zorganizowanego przez Miejskie Centrum Kultury, filię MOK w Tomaszowie Mazowieckim w ramach wydarzenia „Tomaszowskie Teatralia – czyli artystyczne zdarzenia sceniczne”:

Przegląd Teatrów Amatorskich zorganizowany został w dniu 22 i 23 listopada 2018 roku w sali Miejskiego Centrum Kultury, filii Tkacz w Tomaszowie Mazowieckim. Uczestniczące w nim zespoły teatralne reprezentowały szkoły podstawowe, gimnazjalne i instytucje kultury z Tomaszowa Mazowieckiego oraz
z terenu powiatu tomaszowskiego.

Wpłynęło zgłoszeń:
6 – w kategorii „szkół podstawowych”.
2 – w kategorii „szkół gimnazjalnych”,
2 – w kategorii „teatrów dorosłych”,

Celem przeglądu było:
– prezentowanie i popularyzacja dorobku artystycznego teatrów amatorskich
– konfrontacja dokonań artystycznych,
– inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej i wychowawczej w zespole,
– edukacja teatralna dzieci, młodzieży i dorosłych,
– wykazanie zasady równych szans,
– integracja środowisk twórczych regionu,
– promowanie różnorodnych form teatralnych.

Przegląd miał charakter konkursu i oceniony został przez Komisję Artystyczną
w składzie:

PRZEMYSŁAW SOWA – aktor, reżyser, instruktor teatralny, w amatorskim ruchu teatralnym od 1982 r. Specjalista kultury żywego słowa. Zdobywca wielu nagród na przeglądach teatralnych oraz
w ogólnopolskich konkursach recytatorskich.

KATARZYNA PAWŁOWSKA – absolwentka PWST we Wrocławiu. Aktorka, reżyserka. Współtwórczyni wielokrotnie nagradzanego teatru „PORYWACZE CIAŁ” oraz studia teatralnego BLUM, pierwszego w Polsce zawodowego teatru dla dzieci najmłodszych.

MACIEJ ADAMCZYK – absolwent PWST we Wrocławiu. Aktor, reżyser i dramaturg. Współtwórca i szef artystyczny prywatnego teatru „PORYWACZE CIAŁ”. Prowadzi warsztaty aktorskie i teatralne oraz realizuje projekty artystyczne.

Komisja Artystyczna po obejrzeniu prezentacji konkursowych dokonała oceny i przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

w kategorii szkół podstawowych:

Złota Maska – ZoZole – Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe

Złota Maska – Dzieci z klasy 0 b – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim

Srebrna Maska – „MISZ-MASZ” – Miejskie Centrum Kultury, filia DOK w Tomaszowie Mazowieckim

Srebrna Maska – Zespół Teatralny „SIÓDEMKA” – Szkoła Podstawowa nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim

Brązowa Maska – Grupa Teatralna „INNI” – Szkoła Podstawowa nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim

wyróżnienie:

Ósemka – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, Szkoła Podstawowa nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim

w kategorii szkół gimnazjalnych:

Srebrna Maska – Grupa teatralna „INNI” – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim

w kategorii teatrów dorosłych:

Brązowa Maska – Koło Teatralne Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe

Brązowa Maska – „SAK” Klubu „Słoneczna Jedynka” – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim

W tej kategorii komisja artystyczna przyznała indywidualne wyróżnienia za kreację aktorską
– dla Haliny Banasiak z Koła Teatralnego Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe
– dla Bogusława Bukowskiego z Koła Teatralnego Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe

Przegląd Teatrów Amatorskich oraz wydarzenia towarzyszące „XIII Tomaszowskim Teatraliom” zostały sfinansowane ze środków Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim.
Patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz Starosta Tomaszowski.
Fundatorem nagród w konkursie było Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim i Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim. Słodki poczęstunek ufundowała firma Chipita Poland
Sp. z o. o. zakład produkcji rogali, firma cukiernicza MAZUREK oraz Miejskie Centrum Kultury
w Tomaszowie Mazowieckim.
Statuetki masek zaprojektowała i wykonała p. Bożena Gajda w pracowni ceramiki w Miejskim Centrum Kultury – filii Mok w Tomaszowie Mazowieckim.
Patroni medialni: Dziennik Łódzki Tygodnik 7 Dni, Tomaszowski Informator Tygodniowy, portal NASZ TOMASZÓW, Radio Fama, Magazyn Tomaszowski Tele Team TV.

Uwagi:
Komisja artystyczna dziękuje wszystkim uczestnikom i instruktorom XIII Tomaszowskich Teatraliów. Nas jako ludzi teatru wyjątkowo cieszy zapał i entuzjazm towarzyszący Waszej pracy na scenie. Trzymamy kciuki za wszystkie Wasze artystyczne przedsięwzięcia, życząc by było ich jak najwięcej. Aktorom życzymy żeby nie bali się wyobraźni i wiary we własne możliwości, a instruktorom grup teatralnych żeby z tylu możliwości potrafili świadomie i twórczo korzystać. Pamiętajcie, że oprócz pracy na deskach scenicznych warto śledzić życie teatralne innych zespołów. Wyciągać z takich wydarzeń wnioski, zbierać doświadczenia do dalszej pracy.