Z wizytą w archiwum

419

Autor: II LO im. Stefana Żeromskiego

22 listopada uczniowie kasy I menadżerskiej pod opieką nauczyciela historii mgra Macieja Błaszczyka wzięli udział w odczycie pt. ,,Dola i niedola żołnierzy armii Rzeczpospolitej w XVII wieku” wygłoszonym przez Tadeusza Srogosza-profesora Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.
Organizatorem spotkania był Oddział Archiwum Państwowego w Tomaszowie Mazowieckim. Młodzież z zaciekawieniem posłuchała o codzienności ówczesnych żołnierzy, ich zwyczajach oraz trudnościach na jakie się napotykali
Nie ulega wątpliwości, że była to wyjątkowa okazja do spojrzenia na siedemnastowieczną armię z trochę innej perspektywy