Konferencja Erasmus+ – „Wykorzystanie kompetencji lingwistycznych na lokalnym rynku pracy”

406

Autor: I LO im. Jarosława Dąbrowskiego

W dniu 26 listopada 2018 roku w naszej szkole odbyła się konferencja zatytułowana „Wykorzystanie kompetencji lingwistycznych na lokalnym rynku pracy”. Konferencja, inspirowana projektem w ramach Erasmus+ realizowanym w naszej szkole, prowadzona była w języku angielskim, przez uczniów klas 3. Po krótkiej prezentacji sytuacji na rynku pracy w województwie łódzkim, przedstawionej przez uczennice z klasy 2e, z podkreśleniem wielu różnorodnych ofert pracy dla osób znających języki obce,
na pytania związane z wykorzystaniem znajomości języków obcych odpowiadali zaproszeni na tę okazję goście – obcokrajowcy od lat mieszkający i pracujący w Polsce, tj. Ata Batuar – Cypryjski biznesmen, Dino Venturella – Amerykański lektor języka angielskiego i Aurelien Prevost – menadżer w firmie francuskiej. Uczniowie z uwagą słuchali wypowiedzi gości, którzy dzieląc się swoimi doświadczeniami lingwistycznymi, przekonywali naszą młodzież do konieczności uczenia się języka angielskiego, jako
warunku do znalezienia dobrej pracy, ale też zachęcali do nauki innych języków, zgodnie z
tendencjami panującymi na rynku pracy.
Potrzebę posiadania sprawności językowych podkreśliła również zaproszona na Konferencję Pani Beata Stańczyk, Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego, których można z powodzeniem nauczyć się w szkole. W podobnych słowach podsumowała Konferencję Pani Dyrektor Ewa Męcina, zaznaczając, że nasza szkoła od lat kładzie nacisk na naukę języków obcych, rozumiejąc konieczność rozwijania kompetencji lingwistycznych młodzieży, przy udziale nauczycieli, stale podnoszących swoje kwalifikacje i uczestniczących w różnych formach kształcenia, między innymi na mobilnościach w ramach programu Erasmus+.

Uczniowie I Liceum niecierpliwie czekają na kolejne spotkania w duchu otwartości i
międzynarodowego porozumienia.