Forum Gospodarcze Powiatu Tomaszowskiego

75837

Autor: Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim

W dniu 22 listopada 2018 r. zorganizowano Forum Gospodarcze Powiatu Tomaszowskiego dla przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie Tomaszowa Mazowieckiego oraz powiatu tomaszowskiego, przedstawicieli biznesu o dużym potencjale i doświadczeniach eksportowych, przedstawicieli administracji, instytucji otoczenia biznesu i mediów związanych z działaniami proeksportowymi i gospodarczymi.
Celem organizacji Forum Gospodarczego Powiatu Tomaszowskiego – edycji dedykowanej działaniom proeksportowym było umożliwienie nawiązania w przyszłości kontaktów międzynarodowych przez firmy z powiatu tomaszowskiego i miasta Tomaszowa Mazowieckiego, wzrost transferu wiedzy i dobrych praktyk między partnerami ze świata biznesu, samorządu oraz instytucji wspierających, promocja współpracy i nowych kierunków inwestycji zagranicznych. Forum było miejscem wymiany poglądów, doświadczeń oraz okazją do nawiązania kontaktów biznesowych. Głównym organizatorami byli: Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz Powiat Tomaszowski.

Patronat Honorowy objęli: Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau i Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień.
Patronami medialnymi wydarzenia byli: NaszTomaszów.pl, RADIO ŁÓDŹ, TVP3, Forum Przedsiębiorczości, Radio Fama.
Głównymi tematami pierwszej części Forum były:
• Unia Europejska a własna firma, czyli meandry ludzi przedsiębiorczych (możliwości finansowania przedsiębiorstw i źródła pozyskiwania środków/program Jeremie/bony edukacyjne,
• Pomoc Państwa dla sektora MŚP, paliwo wzrostu gospodarczego czy powolnej ewolucji? (pomoc de minimis/nowa ustawa dla stref ekonomicznych/instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju MŚP/ulgi inwestycyjne dla firm),
• Pracodawca – kluczowy partner. Odwieczny dylemat, czy lepszy rynek pracownika czy zatrudniającego?,
• Ekspansja zagraniczna polskich firm, czyli co zrobić, aby zyskać nowy rynek (kierunki eksportowe szczególnie atrakcyjne dla polskich firm/czynniki sukcesu/metody na zdobycie nowych kontaktów międzynarodowych/marka polska/jak przekształcić rodzinną firmę w międzynarodowego giganta).
W godzinach popołudniowych trwała sesja panelowa na temat: Jak Cię widzą, tak Cię piszą – nowoczesny marketing kołem zamachowym rozwoju firmy (wizerunek w sieci, media społecznościowe, content marketing, hybrydowe kampanie marketingowe).
Niezmiernie barwna, pełna kontrastów dyskusja pomiędzy panelistami i uczestnikami Forum ożywiła atmosferę naszego zgromadzenia.
Przez cały okres trwania FORUM w części networkingowej były otwarte punkty informacyjne w formie stoisk zorganizowane przez:

  • Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości,
  • Centrum Obsługi Przedsiębiorcy,
  • Światowe Stowarzyszenie Firm Polskich i Polonijnych,
  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie.