Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1

508

Autor: Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1  Pani Kamilla Madzio 28 listopada 2018 r. otrzymała z rąk przedstawiciela  reprezentującego panią  Minister Annę Zalewską  Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.
Uroczysta gala odbyła się w Ośrodku Rozwoju Edukacji, w Warszawie. W imieniu Minister Edukacji  certyfikat wręczała  Pani Agnieszka Ludwin, zastępca dyrektora w Departamencie Wychowania  i Kształcenia Integracyjnego MEN oraz  prof. Barbara Woynarowska, współtwórczyni polskiej koncepcji szkoły promującej zdrowie.

W tym roku Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przyznała te prestiżowe wyróżnienia 35 przedszkolom i 29 szkołom należącym do sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie w Polsce. Certyfikaty otrzymały przedszkola i szkoły z 11 województw: lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Dołączyły one do grona 246 placówek, które już posiadają Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. W tym roku w  województwie łódzkim    3 szkoły podstawowe  i 7 przedszkoli otrzymało za swoją działalność prozdrowotną te zaszczytne wyróżnienia. Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że przedszkole i szkoła pracują zdrowie zgodnie z modelem przedszkola promującego zdrowie/szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy.

Pomysłodawczyniami i wieloletnimi koordynatorami prozdrowotnych działań w Szkole Podstawowej  nr 13 są:  pani Anita Przybysz-Wójciak oraz pani Katarzyna Pieńczak.