Święto Patrona

836

Autor: II LO im. Stefana Żeromskiego

W tym roku po raz pięćdziesiąty  obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły – Stefana Żeromskiego. W ostatnim tygodniu listopada oddajemy cześć wielkiemu pisarzowi, przypominamy jego postać, pogłębiamy znajomość twórczości, ale przede wszystkim przeżywamy jedną z najpiękniejszych i najbardziej wzruszających uroczystości szkolnych, którymi poszczycić się mogą tylko renomowane szkoły w Polsce. W tym roku święto to przypadło w piątek 30 listopada.

Naszą uroczystość rozpoczęliśmy zgodnie z ceremoniałem szkolnym. Poczet wprowadził sztandar, odśpiewaliśmy hymn państwowy, a dyrektor II LO mgr inż. Tomasz Węgrzynowski powitał zebranych uczniów, nauczycieli oraz zaproszonych gości. W tym roku na uroczystości była  też obecna grupa uczniów z nauczycielkami  z Liceum  im. S. Konarskiego w Wilnie, którzy odwiedzili naszą szkołę w ramach projektu „Razem dla Edukacji”. Pan Dyrektor podziękował i wręczył kwiaty ustępującej przewodniczącej Rady Rodziców, pani Marzenie Świech, oraz przedstawił nowego przewodniczącego pana Krzysztofa Krajewskiego.

Pan Dyrektor w swoim wystąpieniu nawiązał do historii naszego liceum, podkreślając szczególne osiągnięcia i sukcesy szkoły, przypominając jej znanych absolwentów oraz wyjątkowość II LO.

Po tym nadszedł czas na przyrzeczenie klas I – mamy nadzieję, że każdy z pierwszoklasistów doznał w momencie składania przysięgi nieopisanego poczucia przynależności do grona Arbuzów.

Drodzy Pierwszoklasiści, witamy Was serdecznie wśród nas. Arbuz brzmi dumnie!

Następnym punktem uroczystości było wręczenie Nagrody Stefana Żeromskiego wyróżniającemu się uczniowi szkoły. W tym roku nagrodę odebrał Paweł Śmigiel z klasy II menedżerskiej.

Potem wręczone zostały medale Arbuzów, kolejny atrybut II LO, wyróżniający nas spośród innych szkół. Rokrocznie przyznajemy je w trzech kategoriach: Honorowy Arbuz, Przyjaciel Arbuza i Arbuz na Medal, honorując tym samym szczególne zasługi na rzecz II LO. W tym roku decyzją kapituły laureatami medali zostali:

Medal „Honorowy Arbuz”

 Maria Gębarowska, nauczycielce chemii w latach 1990 – 2012, która z chemiczną dokładnością odmierzała wiedzę Arbuzom, nauczycielka działająca na rzecz osób i instytucji pozaszkolnych,

Alina Gogól – Siniarska, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w latach 1987 – 2015r., która swoją wiedzą, doświadczeniem a także pasją chętnie dzieliła się z innymi, współtwórczyni wielu sukcesów Arbuzów, nauczycielka  ciesząca się ogromnym autorytetem wśród młodzieży.

Medal „ARBUZ NA MEDAL

Ks. prałat Edward Wieczorek – dr nauk humanistycznych absolwent II LO, tomaszowianin. Kanonik honorowy Kapituły Łódzkiej, od 2011 roku Prałat Jego Świątobliwości, wieloletni proboszcz. Inicjator wielu działań duszpasterskich, społecznych i kulturalnych

Medal „PRZYJACIEL  ARBUZA”

Piotr Wachowiak – dr hab. prof. SGH, prorektor ds. nauki i zarządzania SGH. Dzięki staraniom Pana Profesora dołączyliśmy do szkół partnerskich SGH. Celem Programu Klasa akademicka SGH jest rozwinięcie współpracy Uczelni z wyróżniającymi się szkołami ponadgimnazjalnymi w Polsce. Udział w Programie stwarza uczniom możliwość stałego kontaktu ze światem akademickim.

Następnie przedstawicielki polonistycznej części II LO, mgr Ada Jachimowska i mgr Marzena Piotroska-Wąs ogłosiły wyniki konkursów „O Literacki Laur Arbuza” i „Konkursu Wiedzy o Patronie Szkoły Stefanie Żeromskim”. Relację z konkursu literackiego zamieszczamy w odrębnym sprawozdaniu.

Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły jest skierowany do uczniów II LO i ma na celu rozbudzanie zainteresowania działalnością oraz twórczością wybitnego i wszechstronnego pisarza, a także społecznika.

Laureatami szkolnego konkursu zostali:

I m.      Dominika Dorożko – kl.III menedżerska

II m.     Antoni Węgliński- kl. I menedżerska

III m.   Dominika Józwik – kl.III menedżerska

W dalszej części ogłoszone zostały wyniki konkursu na najładniejszą pracownię, przedstawione przez Samorząd Uczniowski i opiekuna – panią mgr Katarzynę Ostalską.

I miejsce – pracownia 21  przygotowana przez klasę  I men.  Klasa ta zaprezentowała kraj Gruzję

II miejsce- pracownia 36  przygotowana przez klasę  I med.  Klasa ta zaprezentowała kraj Indie.

III miejsce -pracownia 40  przygotowana przez klasę  II men.  Klasa ta zaprezentowała kraj Egipt.

Wyróżnienie przypadło klasie I b-ch i pracowni 43 . Klasa ta zaprezentowała  Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Następnie pani mgr Dorota Warczyk, nauczycielka w-f ,przedstawiła wyniki turnieju piłki siatkowej O Puchar Dyrektora Liceum, w którym zwyciężyła drużyna naszej szkoły, pokonując ZSP nr 1 i ZSP nr 2.

Następnym punktem uroczystości było podsumowanie projektu wymiany młodzieży  ze szkoły im. Szymona Konarskiego w Wilnie. Wymiana odbyła się  się w ramach projektu współpracy szkół partnerskich „Razem dla Edukacji” – „Rodzina Polonijna” – „Wierni Ojczyźnie na Kresach i w Macierzy” . Koordynatorem projektu ze strony polskiej była nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie, pani mgr Katarzyna Kozioł- Machel, która podsumowała wymianę, złożyła podziękowania wszystkim sponsorom i osobom zaangażowanym w realizację projektu. W swoim wystąpieniu ogłosiła także wyniki konkursu na komiks ŚLADAMI WSPÓLNEJ HISTORII POLSKI I LITWY W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ OBYDWA PAŃSTWA NIEPODLEGŁOŚCI”

I m. – Oliwia Doszczak, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim

II m.– praca zespołowa, Deniuš German, Daniel Jendžej Zagurovski, Daniel Voisiat, uczniowie Szkoły im. Szymona Konarskiego w Wilnie

III m. praca zespołowa, Karina Borisova, Diana Michnevič, uczennice Szkoły im. Szymona Konarskiego w Wilnie.

Uczniowie i nauczyciele obu szkół biorących udział w wymianie otrzymali od przedstawicieli władz miejskich i powiatowych podziękowania i upominki. Goście byli pełni podziwu  dla organizacji tego przedsięwzięcia, które przerosło ich najśmielsze oczekiwania. Usłyszeliśmy wiele serdecznych i pełnych prawdziwego wzruszenia podziękowań za życzliwe przyjęcie i doskonałą koordynację wymiany. Z takim przyjęciem i tak sprawną organizacją projektu nasi goście  nie spotkali nigdy podczas innych wymian.  To kolejny raz potwierdza wyjątkowość i wysoki poziom naszego liceum- pod każdym względem.

Wreszcie przyszedł czas na wystąpienie specjalnego gościa- pani Wandy Buk, absolwentki klasy humanistycznej europejskiej z 2007 r., która obecnie pełni funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

Pani Wanda Buk, zgodnie z konwencją spotkania, wspominała swoje lata spędzone w II LO, nauczycieli i uczniów ze szkoły. Zwracając się do pierwszoklasistów stwierdziła, że im  zazdrości i… współczuje , bo należąc do wyjątkowej społeczności Arbuzów, mają przed sobą wiele wspaniałych perspektyw, ale też trudnych chwil. Pani minister stwierdziła, że to właśnie dzięki nauczycielom tej szkoły  nauczyła się odpowiedzialności i wytrwałości, a także determinacji w dążeniu do celu. Natomiast zawarte w szkole przyjaźnie pielęgnuje do dziś. Rzeczywiście osiągnięcia  zawodowe pani Wandy Buk, jako absolwentki z krótkim „stażem, są imponujące! Mamy nadzieję, że jej osoba zainspiruje młodsze pokolenie „Żeromszczaków”.

Na tym zakończyła się część oficjalna i zostaliśmy zaproszeni na przerwę, w trakcie której mogliśmy podziwiać wystawę prac plastycznych i fotograficznych uczniów naszej szkoły.

Ostatnim punktem uroczystości, podkreślającym niezwykły charakter Święta Patrona, był spektakl „Grzech”, przygotowany przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem polonistki pani mgr Anny Ignasiak. Przedstawienie obejrzeliśmy z podziwem i uznaniem dla młodych aktorów, a wrażenia po spektaklu zostaną długo w pamięci widzów.

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim laureatom, a także pierwszoklasistom, że stali się częścią naszej pięknej, malej społeczności. Szkoda, że kolejne Święto Patrona dopiero za rok. Ale jest za to na co czekać!