CEMS Chance XV

455

Autor: I LO im. Jarosława Dąbrowskiego

Uczennica naszej szkoły Patrycja Piekarska z klasy 1e uczestniczyła w XV edycji projektu CEMS Chance w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Projekt ten miał na celu:

– powiększenie sieci kontaktów ( nawiązanie przez uczestników wartościowych znajomości), – – planowanie ścieżki edukacyjnej (zgodnie z zainteresowaniem i predyspozycjami uczestnika) – rozwijanie umiejętności miękkich (autoprezentacja, praca w grupie, zarzadzanie czasem). 

Ponad to w plan projektu wchodziły wykłady takie jak: kreatywne pisanie, podejmowanie decyzji, sztuka prezentacji, dobre zachowanie, warszatat z zdobywcą Mount Everest – Piotrem Cieszewskim i Mistrzem Polski w przemówieniach – Michałem Zawadką oraz z firmą Samsung. Uczestniczy odwiedzili również Muzeum Powstania Warszawskiego, Pałac Kultury i Nauki, Muzeum Neonów oraz Centrum Nauki Kopernik.