Instytucje publiczne mogą otrzymać darmowe terminale płatnicze

577

Terminale płatnicze w urzędach wojewódzkich, marszałkowskich, urzędach gmin, sądach i starostwach powiatowych? To nie fikcja, ale rzeczywistość, której już wkrótce będą mogli doświadczyć obywatele. Program Polska Bezgotówkowa oferuje darmowe terminale dla urzędów!

Twórcy programu Polska Bezgotówkowa zdecydowali się od września 2018 roku objąć nim instytucje publiczne. Dotychczas darmowe terminale płatnicze oferowane były głównie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom i to do nich skierowana była oferta Fundacji Polska Bezgotówkowa. Terminale płatnicze za 0 zł mogli otrzymać przedsiębiorcy, którzy
do tej pory – lub przez ostatnie 12 miesięcy – nie oferowali swoim klientom możliwości dokonywania transakcji bezgotówkowych.

Teraz program, a co za tym idzie – cyfryzacja płatności – będzie realizowany także
w urzędach. Interesanci nie będą musieli mieć w portfelu gotówki przeznaczonej na rejestrację samochodu czy wyrobienie paszportu. Nie będą też musieli szukać bankomatu, gdy dowiedzą się, że konieczne jest wniesienie opłaty. Bezgotówkowo będzie można zapłacić m.in. podatek i opłaty skarbowe.

Terminale płatnicze dla urzędów. Jak je otrzymać?

Do programu Polska Bezgotówkowa mogą przystąpić jednostki administracji publicznej, skarbowej, urzędy samorządu terytorialnego, publiczna służba zdrowia, sądy i inne podmioty publiczne. Przewidziane są również terminale dla samorządów.

Projekt oferujący terminale dla instytucji publicznych ma na celu rozpowszechnienie płatności bez gotówki i ułatwienie dostępu do terminali płatniczych instytucjom publicznym. Z uwagi na to, że ministerstwo rozwoju chce, by wszystkie urzędy miały obowiązek akceptowania płatności bezgotówkowych, projekt ma docelowo objąć wszystkie urzędy
w Polsce.

Jak wygląda proces przyznawania terminali? W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz na stronie https://bezgotowki.pl/sektor-publiczny/. Następnie odpowiednia osoba skontaktuje się z kimś wyznaczonym do kontaktu. Po pomyślnym przejściu weryfikacji kurier dostarczy terminale pod wskazany adres.

Instytucje, które przystąpią do programu, będą mogły akceptować płatności bezgotówkowe bez ponoszenia kosztów instalacji i obsługi terminala. Otrzymają darmowe terminale płatnicze aż do 31 sierpnia 2021 roku, nie będą też płacić prowizji od transakcji dokonywanych kartami. Co więcej, będą miały także zapewnione wsparcie techniczne. Chcesz wiedzieć więcej na temat programu? Wejdź na https://bezgotowki.pl/sektor-publiczny/.

Choć jeszcze w 2017 roku zapłacenie kartą w urzędzie było niemal niemożliwe, gdyż terminale płatnicze dostępne były tylko w co dziesiątym urzędzie w Polsce, dziś – dzięki licznym programom – terminali kart płatniczych jest w instytucjach publicznych znacznie więcej. Wciąż jednak w większości przypadków nie ma niestety wyboru między płatnością kartą a gotówką.