Trenujesz sztuki walki – zapraszamy do projektu ” Plan Gliniarz”

866

Autor: KPP Tomaszów Mazowiecki

Projekt skierowany jest do policjantów i pracowników Policji woj. łódzkiego, studentów oraz uczniów ostatnich klas szkół średnich, z terenu województwa łódzkiego, którzy mają ukończone 18 lat. Ważne aby mieć za sobą co najmniej rok treningów. Gala finałowa połączona z akcją charytatywną odbędzie się w czerwcu 2019 roku

Projekt to cykl 6 spotkań w godzinach 15:00-18:30 na salach treningowych na terenie województwa łódzkiego.

Skierowany jest do:

–  funkcjonariuszy Policji, którzy są instruktorami technik i taktyk interwencji policyjnych,

– Policjantów województwa łódzkiego z udokumentowanym przynajmniej rocznym faktem trenowania sztuk walki;

– pracowników cywilnych Policji w województwie łódzkim, którzy mają udokumentowany przynajmniej roczny staż treningowy w zakresie sztuk walki;

– studentów z uczelni wyższych z terenu województwa łódzkiego, z udokumentowanym przynajmniej rocznym faktem trenowania sztuk walki oraz zaświadczeniem lekarskim dopuszczających ich do wspomnianych zajęć lub ważnymi badaniami sportowo-lekarskimi;

– uczniów ostatnich klas szkół średnich, z terenu województwa łódzkiego, którzy mają ukończone 18 lat, z udokumentowanym przynajmniej rocznym faktem trenowania sztuk walki oraz zaświadczeniem lekarskim dopuszczających ich do zajęć sportowych lub ważnymi badaniami sportowo-lekarskimi.

Zgłoszenia:

    Kandydaci będą zgłaszać się do osoby odpowiedzialnej z Komend Powiatowych lub Miejskich bądź bezpośrednio do Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi do pok. 207C. Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć maksymalnie 7 dni przed wydarzeniem celem dopisania do listy osób biorących udział w projekcie. Po tym terminie zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.

Komendy Powiatowe i Miejskie są zobowiązane przesłać listę kandydatów oraz formularze osób biorących udział w projekcie każdorazowo 7 dni przed datą spotkania. Formularz  jest dostępny w załączniku. Najbardziej pożądane jest uczestnictwo we wszystkich przewidzianych zajęciach.

Wypełniony formularz można dosłać także pocztą bądź drogą mailową na adres marta.mysur@tomaszow-mazowiecki.policja.gov.pl lub faksem powołując się na
L.dz. Ksd-0615/52/18/MM na 841 17 02, 42 665 17 02.

Terminy treningów:

    Projekt rozpocznie się w styczniu 2019, a zakończy zawodami i galą finałową, w której będą brali udział chętni uczestnicy „Planu Gliniarz” w czerwcu 2019r. Gala finałowa będzie przewidywała ok. 6 walk (3 w stójce i 3 w parterze) oprócz tego chcemy połączyć galę finałową z akcją charytatywną dla Stowarzyszenia „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci- Łupkowa” oraz dla Rodzin Funkcjonariuszy poległych na służbie. Gala finałowa dostępna będzie dla całego społeczeństwa.

Poniżej przedstawiamy daty spotkań treningów, które każdorazowo odbywać się będą w godzinach od 15:00 do 18:30 na terenie sal gimnastycznych szkół posiadających w swojej ofercie edukacyjnej możliwość kształcenia w klasach mundurowych zlokalizowanych w terenie poniżej przedstawionych jednostek:

29.01.2019r.(wtorek)- Liceum Mundurowe w Łodzi przy ulicy Klaretyńskiej 9.

26.02.2019r.(wtorek)- KPP Brzeziny

26.03.2019r. (wtorek)- KPP Pabianice

30.04.2019r. (wtorek)- KMP Skierniewice

28.05.2019r. (wtorek) – KPP Zduńska Wola

14.06.2019r. – zawody- Gala finałowa- KWP Łódź

 Prowadzącymi zajęcia i osobą odpowiedzialną za projekt  będzie sierż.sztab. Marta Mysur aktualna Mistrzyni Polski, Europy i Świata w Taekwon-do, a także Mistrzyni Polski Służb Mundurowych w Kickboxingu, oraz Instruktorzy Sekcji Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego KWP w Łodzi, a także zaproszeni oraz utytułowani trenerzy i zawodnicy w zakresie sztuk walki z terenu województwa łódzkiego.

Uczestnicy projektu po zatwierdzeniu zgłoszenia na wspomniane wcześniej terminy treningów zobowiązani są mieć ze sobą:

  1. Strój sportowy i obuwie sportowe na zmianę
  2. Sprzęt sportowy w postaci rękawic typu zakrytego (bokserskiego lub do pointfightingu)
  3. Ochraniacze na stopy i piszczele najlepiej łączone
  4. Ochraniacz na zęby
  5. Opcjonalnie kaski – ochraniacz głowy
  6. Opcjonalnie mężczyźni ochraniacz na krocze- suspensor, kobiety ochraniacz na piersi.

Sprawy różne:

Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW. O dokładnych adresach spotkań będziemy informować na bieżąco. Uczestnik projektu musi mieć przynajmniej roczny staż treningowy w zakresie sztuk walki, a także stan zdrowia dopuszczający go do możliwości udziału w zajęciach sportowych oraz aktualne badania lekarskie.