Legionów i Dzieci Polskich z nowymi chodnikami, ciągami pieszo – rowerowymi i parkingami

637

Autor: Starostwo Powiatowe Tomaszowa Mazowieckiego

Kolejne  inwestycje drogowe zakończone. Budowa ciągu pieszo rowerowego oraz kanalizacji od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej dobiegła końca. Na wyżej wymienionym odcinku dokonano prac rozbiórkowych istniejącego chodnika i pobocza w tym skrzyżowania, ustawiono nowe krawężniki, wykonano nową nawierzchnię ciągu pieszo rowerowego, pasa najazdowego i zjazdów.   

Całkowity koszt inwestycji wyniósł : 1 358 734,00 zł w tym ze środków Powiatu wydatkowano 702 737,00 zł a pomoc Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki wyniosła  655 997,00 zł.

Z końcem 2018 roku udało się zamknąć budowę chodnika, ciągu pieszo – rowerowego i parkingów przy ul. Dzieci Polskich po stronie bloków. Stare nawierzchnie na chodnika i parkingach wymieniono na kostkę brukowo – betonową. Koszt inwestycji opiewał na kwotę 638 454,26 zł udział Miasta i Powiatu wynosił po 319 227,26 zł.

Oprócz walorów estetycznych obie inwestycje zdecydowanie podniosą mieszkańcom jakość i komfort  w użytkowaniu chodników, parkingów i ciągów pieszo rowerowych a przede wszystkim poprawią bezpieczeństwo.