„Stres – sposoby radzenia sobie z nim”

220

Autor: ZSP Nr 3 im. Jana Pawła II

W ramach realizacji programu Kultura bezpieczeństwa” zorganizowano w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim szkolenie, w którym wzięło udział 73 uczniów z klas II a T, III c T, IV c T, III c ZSZ. Szkolenie pod nazwą „Stres – sposoby radzenia sobie z nim”, poprowadziła psycholog Państwowej Inspekcji Pracy z Łodzi Pani Marta Kwiatkowska. W ramach prezentacji omówiła pojęcie stresu, odniosła się do stresu egzaminacyjnego oraz przekazała informacje związane z różnymi sposobami radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Nad przebiegiem spotkania w szkole czuwali nauczyciele: Iwona Poganowska, Jarosław Kołodziejski, Jacek Mrozicki, Ewa Pełka.

Spotkanie zorganizowali Ewa Pełka i Jacek Mrozicki.