Rusza nabór wniosków na usuwanie azbestu

696

Autor: Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Rusza nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Tomaszowa Mazowieckiego, do realizacji w 2019 roku.

Zadanie będzie realizowane w ramach zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Program dotyczy osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców oraz jednostek sektora publicznego.

Finansowanie usług polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia zapewnia Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki,
w ramach środków zaplanowanych w budżecie miasta na 2019 rok, do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

Podstawą do usunięcia z nieruchomości wyrobów zawierających azbest jest złożenie wniosku wraz z załączonym zaświadczeniem ze Starostwa Powiatowego o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu odnośnie wykonania robót budowlanych polegających na usunięciu azbestu z budynku
w Urzędzie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
w terminie do 15 marca 2019 roku.

Druk wniosku do pobrania znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
ul. Mościckiego 12

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska /Tel.: 44 724-23-11 wew. 242

Zadania zrealizują pracownicy firmy wyłonionej w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pliki do pobrania